Jagiellonian University Repository

Access to selected diagnostic procedures in the management of heart failure patients in Poland : POLKARD 2005

pcg.skipToMenu

Access to selected diagnostic procedures in the management of heart failure patients in Poland : POLKARD 2005

Show full item record

dc.contributor.author Wizner, Barbara [SAP20001897] pl
dc.contributor.author Dubiel, Jacek [SAP20000850] pl
dc.contributor.author Opolski, Grzegorz pl
dc.contributor.author Fedyk-Łukasik, Małgorzata [SAP20001783] pl
dc.contributor.author Zdrojewski, Tomasz pl
dc.contributor.author Marchel, Michał pl
dc.contributor.author Stompór, Małgorzata pl
dc.contributor.author Turek, Paweł pl
dc.contributor.author Czech, Marcin pl
dc.contributor.author Wyrzykowski, Bogdan pl
dc.contributor.author Mogilnaya, Irina pl
dc.contributor.author Jendrzejewski, Jarosław pl
dc.contributor.author Grodzicki, Tomasz [SAP20000885] pl
dc.date.accessioned 2020-08-13T10:25:06Z
dc.date.available 2020-08-13T10:25:06Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244087
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Access to selected diagnostic procedures in the management of heart failure patients in Poland : POLKARD 2005 pl
dc.title.alternative Dostępność wybranych procedur diagnostycznych w zakresie opieki nad pacjentem z niewydolnością serca w Polsce : POLKARD 2005 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 265-272 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 271 pl
dc.identifier.weblink https://www.mp.pl/kardiologiapolska/en/node/9633/pdf pl
dc.subject.pl niewydolność serca pl
dc.subject.pl diagnostyka pl
dc.subject.pl interwencje zabiegowe w kardiologii pl
dc.subject.en heart failure pl
dc.subject.en diagnosis pl
dc.subject.en interventional procedure in cardiology pl
dc.description.volume 68 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-08-12 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa