Jagiellonian University Repository

Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk (2019) : get organized in a visual way! : personal productivity system in Trello (eBook Kindle Edition) : dostępny w : Amazon.com

pcg.skipToMenu

Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk (2019) : get organized in a visual way! : personal productivity system in Trello (eBook Kindle Edition) : dostępny w : Amazon.com

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa