Jagiellonian University Repository

Uzasadnienie sprzeciwu sumienia : lekarze, poborowi i żołnierze

pcg.skipToMenu

Uzasadnienie sprzeciwu sumienia : lekarze, poborowi i żołnierze

Show full item record

dc.contributor.author Żuradzki, Tomasz [SAP14004448] pl
dc.date.accessioned 2016-04-20T11:32:32Z
dc.date.available 2016-04-20T11:32:32Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24388
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Uzasadnienie sprzeciwu sumienia : lekarze, poborowi i żołnierze pl
dc.title.alternative Conscientious objection and the requirement of justification : physicians, conscripts and soldiers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 98-128 pl
dc.identifier.weblink http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/871 pl
dc.abstract.pl Lekarze powołujący się na klauzulę sumienia mają obowiązek uzasadnienia racji leżących u podstaw odmowy wykonania danego świadczenia. Najbardziej wiarygodna interpretacja polskiego prawa głosi, że odwołanie się do klauzuli sumienia jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedstawione uzasadnienie świadczy o autentyczności sądu sumienia, który nie opiera się na fałszywych przekonaniach oraz wynika z normy moralnej o odpowiednio wysokiej randze. Przyjęty w polskiej doktrynie prawnej dogmat głoszący, że racje stojące za odmową wykonania świadczenia medycznego nie podlegają jakiejkolwiek ocenie, jest wynikiem albo przyjęcia niewiarygodnej koncepcji sumienia, albo błędnej interpretacji Konstytucji. Argumentując za tymi tezami, odwołam się do regulacji dotyczących odmowy służby wojskowej, które nakładają na obdżektorów obowiązek publicznego ujawnienia i uzasadnienia światopoglądu. Będę twierdził, że nie ma żadnych powodów, by lekarzy prawo miało traktować łagodniej. Na koniec pokażę, że klauzula sumienia nie ma zastosowania w sytuacjach, w których odmowa wykonania świadczenia zachodzi w sytuacji niepewności i opiera się na specyficznie rozumianej zasadzie ostrożności. pl
dc.abstract.en I will argue that physicians have an ethical obligation to justify their conscientious objection and the most reliable interpretation of the Polish legal framework claims that conscientious objection is permissible only when the justification shows the genuineness of the judgment of conscience that is not based on false beliefs and arises from a moral norm that has a high rank. I will demonstrate that the dogma accepted in the Polish doctrine that the reasons that lie behind conscientious objection in medicine cannot be evaluated or controlled by anyone is based either on a mistaken interpretation of the Constitution or on the unreliable concept of conscience. I will refer to the legal regulations concerning military refusals that require from objectors to reveal and justify their views. Finally, I will demonstrate why conscientious objection under uncertainty does not deserve acceptance, because it is based on a specific version of the precautionary principle. pl
dc.subject.pl Robert F. Card pl
dc.subject.pl Tomasz z Akwinu pl
dc.subject.pl Włodzimierz Galewicz pl
dc.subject.pl aborcja pl
dc.subject.pl sumienie pl
dc.subject.pl klauzula sumienia pl
dc.subject.pl eutanazja pl
dc.subject.pl pacyfizm pl
dc.subject.pl zasada ostrożności pl
dc.subject.pl ryzyko pl
dc.subject.pl niepewność pl
dc.subject.en Robert F. Card pl
dc.subject.en Thomas Aquinas pl
dc.subject.en Włodzimierz Galewicz pl
dc.subject.en abortion pl
dc.subject.en conscience pl
dc.subject.en conscientious objection pl
dc.subject.en euthanasia pl
dc.subject.en pacifism pl
dc.subject.en precautionary principle pl
dc.subject.en risk pl
dc.subject.en uncertainty pl
dc.description.number 47 pl
dc.description.points 15 pl
dc.description.publication 2 pl
dc.identifier.doi 10.13153/diam.47.2016.871 pl
dc.identifier.eissn 1733-5566 pl
dc.title.journal Diametros pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-18 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project DEC-2011/03/D/HS5/01152 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa