Jagiellonian University Repository

Kobiety na stanowiskach politycznych : realia polskie w perspektywie porównawczej

pcg.skipToMenu

Kobiety na stanowiskach politycznych : realia polskie w perspektywie porównawczej

Show full item record

dc.contributor.author Sekuła, Paulina [SAP11018432] pl
dc.contributor.editor Palęcka, Alicja [USOS62057] pl
dc.contributor.editor Szczodry, Helena pl
dc.contributor.editor Warat, Marta [SAP13902732] pl
dc.date.accessioned 2016-04-20T11:28:12Z
dc.date.available 2016-04-20T11:28:12Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3125-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24387
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Kobiety na stanowiskach politycznych : realia polskie w perspektywie porównawczej pl
dc.title.alternative Women in politics : the Polish reality in comparative perspective pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 105-132 pl
dc.abstract.pl We współczesnej Polsce istnieje wysoka dysproporcja kobiet i mężczyzn na stanowiskach politycznych. Problem polega na niewielkim udziale kobiet wśród osób sprawujących najważniejsze funkcje w państwie oraz mniej eksponowane stanowiska o charakterze politycznym, w tym w składach rządów, wśród posłów i senatorów oraz we władzach parlamentu czy wśród obieralnych i mianowanych funkcjonariuszy samorządu terytorialnego, a także w zarządach partii politycznych. Najważniejsze aspekty owego niedoreprezentowania zostaną zrekonstruowane w poniższej analizie, co posłuży do namysłu nad pytaniem, czy w latach 1989-2009 dostrzegalne były jakiekolwiek zmiany w obecności kobiet na stanowiskach decyzyjnych w polityce. Czy - podobnie jak w wielu innych krajach - dostrzegalny był wzrost udziału kobiet w przestrzeni politycznej, czy może zachodziło zjawisko odwrotne, bądź też nie następowały żadne wyraźne zmiany? Kwestią związaną z tym problemem jest także pytanie, czy istniały w uwzględnionym okresie nisze aktywności politycznej kobiet, a więc takie przestrzenie polityczne, w których kobiety mocniej zaznaczałyby swoją obecność niż w innych. Realia polskie zostaną porównane z odpowiednimi wskaźnikami obecności kobiet w przestrzeni politycznej w innych krajach. pl
dc.subject.pl kobiety na stanowiskach politycznych pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl władza wykonawcza pl
dc.subject.pl parlament pl
dc.subject.pl samorząd terytorialny pl
dc.subject.pl partie polityczne pl
dc.subject.en women in politics pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en the executive pl
dc.subject.en parliament pl
dc.subject.en self-government pl
dc.subject.en political parties pl
dc.description.points 3 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Kobiety w społeczeństwie polskim pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 84 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych