Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Localising secularisation thesis? : the view from Poland

Localising secularisation thesis? : the view from Poland

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska