Jagiellonian University Repository

Konferencja "Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej" (Złoty Potok - Ojców, 16-19 czerwca 2004)

pcg.skipToMenu

Konferencja "Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej" (Złoty Potok - Ojców, 16-19 czerwca 2004)

Show full item record

dc.contributor.author Medwecka-Kornaś, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-08-06T06:43:41Z
dc.date.available 2020-08-06T06:43:41Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 0043-5090 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243691
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Konferencja "Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej" (Złoty Potok - Ojców, 16-19 czerwca 2004) pl
dc.title.alternative The conference "All-Poland importance for Polish science and education of the team investigations on Kraków-Częstochowa Highland" (Złoty Potok - Ojców, 16-19 June 2004) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-67 pl
dc.description.additional Art. znajduje się w dziale: Sprawozdania ze Spotkań Naukowych = Scientific Meeting Reports pl
dc.identifier.weblink https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2018/02/wb.2006.006_ev_s.pdf pl
dc.description.volume 50 pl
dc.description.number 1-2 pl
dc.identifier.eissn 2543-6503 pl
dc.title.journal Wiadomości Botaniczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-08-07 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype OtherReport pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa