Jagiellonian University Repository

Polityczność w filmach Przemysława Wojcieszka

pcg.skipToMenu

Polityczność w filmach Przemysława Wojcieszka

Show full item record

dc.contributor.author Wójcik, Grzegorz [USOS84842] pl
dc.date.accessioned 2020-08-05T11:32:15Z
dc.date.available 2020-08-05T11:32:15Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243470
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Polityczność w filmach Przemysława Wojcieszka pl
dc.title.alternative Politicality in the films of Przemysław Wojcieszek pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 181-198 pl
dc.description.additional Streszcz. pol. i ang. s. 181. Bibliogr. s. 197-198 pl
dc.identifier.weblink http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5751 pl
dc.identifier.weblink http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2018/10/KiH29.pdf#page=186 pl
dc.description.number 29 pl
dc.identifier.eissn 1642-9826 pl
dc.title.journal Kultura i Historia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-08-05 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa