Jagiellonian University Repository

Światło w poezji modernistów : "ŚWIATŁOWSTĄPIENIE" Tymoteusza Karpowicza i fragmenty "The Pisan Cantos" Ezry Pounda

pcg.skipToMenu

Światło w poezji modernistów : "ŚWIATŁOWSTĄPIENIE" Tymoteusza Karpowicza i fragmenty "The Pisan Cantos" Ezry Pounda

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa