Jagiellonian University Repository

"W melancholii doświadczam czasów" : rekonstrukcja pamięci zbiorowej w filmach historycznych Theo Angelopoulosa

pcg.skipToMenu

"W melancholii doświadczam czasów" : rekonstrukcja pamięci zbiorowej w filmach historycznych Theo Angelopoulosa

Show full item record

dc.contributor.author Syska, Rafał [SAP11017926] pl
dc.date.accessioned 2020-08-04T12:01:38Z
dc.date.available 2020-08-04T12:01:38Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243411
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title "W melancholii doświadczam czasów" : rekonstrukcja pamięci zbiorowej w filmach historycznych Theo Angelopoulosa pl
dc.title.alternative "I experience times in melancholy" : reconstruction of collective memory in historical films by Theo Angelopoulos pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical [1-19] pl
dc.identifier.weblink http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2116 pl
dc.description.number 19 pl
dc.identifier.eissn 1642-9826 pl
dc.title.journal Kultura i Historia pl
dc.title.volume Media - Nauka - Kultura pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-08-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa