Jagiellonian University Repository

Jasne strony czarnych dziur : komunikowanie nauki na przykładzie pierwszego zdjęcia czarnej dziury

pcg.skipToMenu

Jasne strony czarnych dziur : komunikowanie nauki na przykładzie pierwszego zdjęcia czarnej dziury

Show full item record

dc.contributor.author Zweiffel, Maciej [SAP14022149] pl
dc.contributor.editor Nowina Konopka, Maria [SAP14015879] pl
dc.contributor.editor Świerczyńska-Głownia, Weronika [SAP11018722] pl
dc.contributor.editor Hess, Agnieszka [SAP11117384] pl
dc.date.accessioned 2020-07-31T11:14:44Z
dc.date.available 2020-07-31T11:14:44Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-66492-12-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243249
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Jasne strony czarnych dziur : komunikowanie nauki na przykładzie pierwszego zdjęcia czarnej dziury pl
dc.title.alternative The bright sides of black holes : communicating scientific knowledge on the example of the first photo of a black hole pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.pubinfo Nowy Targ : Wydawnictwo ToC pl
dc.description.physical 181-203 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 202-203 pl
dc.identifier.weblink https://media.uj.edu.pl/documents/1384650/134373778/ebook-WKD-2020-Komunikowanie-interdyscyplinarne-1.pdf/13b342ff-fcea-4060-9e36-570666d0c943 pl
dc.abstract.pl W opracowaniu przedstawiono reakcję mediów masowych na opublikowanie 10 kwietnia 2019 roku pierwszego zdjęcia czarnej dziury. Echa tego wydarzenia autor szukał w takich kanałach mediów ogólnych (niefachowych), jak publiczna telewizja, dzienniki prasowe, tygodniki opinii (w tym kanale informacyjnym kwerenda wykazała brak bezpośrednich odniesień do odkrycia) oraz wybrane i popularne portale internetowe. W analizie zawartości, obok dobrze znanych narzędzi językoznawczych oraz semiotycznych, sięgnięto po koncepcje nowej retoryki Chaima Perelmana oraz tzw. sylogizm praktyczny Alasdaira MacIntyre'a. Dzięki tym ideom stało się możliwe ujawnienie argumentacyjnej struktury tekstów, zawartego w nich wartościowania oraz znaczenia przypisywanego wizualności. pl
dc.abstract.en The article examines the reaction of mass media to revealing the first picture of the black hole in 10th of April 2019. Echo of this event was surveying in such types of general (nonprofessional) media, as public TV, daily papers, opinion magazines, and few popular portals. In content analysis, besides well-known linguistic and semiotic tools, were used concepts of the new rhetoric elaborated by Chaim Perelman and MacIntyre's so-called practical syllogism. Thanks to these ideas it was possible to reveal the argumentative structures of messages, theirs valuations and relevancy of visuality. pl
dc.subject.pl czarna dziura pl
dc.subject.pl retoryka pl
dc.subject.pl kontekst odkrycia pl
dc.subject.pl mass media pl
dc.subject.pl wartościowanie pl
dc.subject.pl obrazowość pl
dc.subject.en black hole pl
dc.subject.en rhetoric pl
dc.subject.en context of discovery pl
dc.subject.en mass media pl
dc.subject.en valuation pl
dc.subject.en visuality pl
dc.description.series Wiedza - Komunikacja - Działanie pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-956040-3-4 pl
dc.title.container Komunikowanie interdyscyplinarne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-07 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 18; liczba stron 361; liczba arkuszy wydawniczych 24; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa