Jagiellonian University Repository

Komunikowanie o wiedzy w teleturnieju telewizyjnym "Who wants to be a Millionaire?" na przykładzie polskiej wersji formatu

pcg.skipToMenu

Komunikowanie o wiedzy w teleturnieju telewizyjnym "Who wants to be a Millionaire?" na przykładzie polskiej wersji formatu

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa