Jagiellonian University Repository

Konferencja naukowa "Wiedza - Komunikacja - Działanie", Kraków, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 17-18.10.2018  r.

pcg.skipToMenu

Konferencja naukowa "Wiedza - Komunikacja - Działanie", Kraków, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 17-18.10.2018  r.

Show full item record

dc.contributor.author Nowina Konopka, Maria [SAP14015879] pl
dc.date.accessioned 2020-07-31T09:40:29Z
dc.date.available 2020-07-31T09:40:29Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243235
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Konferencja naukowa "Wiedza - Komunikacja - Działanie", Kraków, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 17-18.10.2018  r. pl
dc.title.alternative Scientific conference "Knowledge - Communication - Action", Cracow, Institute of Journalism, Media and Social Communication JU, 17-18.10.2018 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 137-139 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2020/1-241/art/16372/ pl
dc.description.volume 63 pl
dc.description.number 1 (241) pl
dc.description.publication 0,17 pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-28 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype OtherReport pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa