Jagiellonian University Repository

Raportowanie jako ważny element powiązania społecznej odpowiedzialności ze strategią organizacji

pcg.skipToMenu

Raportowanie jako ważny element powiązania społecznej odpowiedzialności ze strategią organizacji

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska