Jagiellonian University Repository

Antibacterial drug prescription for outpatients : age, seasonal and pulmonary disease dependency

pcg.skipToMenu

Antibacterial drug prescription for outpatients : age, seasonal and pulmonary disease dependency

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa