Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Improved pharmacokinetics and tissue uptake of ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Farmaceutyczny Wydział Chemii Not affiliated
Kwiecień Anna
Ruda-Kucerova, Jana
Kamiński Kamil
Babinska, Zuzana
Popiołek Iwona
Szczubiałka Krzysztof
Nowakowska Maria
Walczak Maria

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Farmaceutyczny Wydział Chemii
Kwiecień Anna
Ruda-Kucerova, Jana
Kamiński Kamil
Babinska, Zuzana
Popiołek Iwona
Szczubiałka Krzysztof
Nowakowska Maria
Walczak Maria

Author's area of expertise

author/editor Wydział Farmaceutyczny Wydział Chemii
Kwiecień Anna
Ruda-Kucerova, Jana
Kamiński Kamil
Babinska, Zuzana
Popiołek Iwona
Szczubiałka Krzysztof
Nowakowska Maria
Walczak Maria