Jagiellonian University Repository

Teatr i dramat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

pcg.skipToMenu

Teatr i dramat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Show full item record

dc.contributor.author Gadomski, Sebastian [SAP11118459] pl
dc.date.accessioned 2016-04-18T13:15:06Z
dc.date.available 2016-04-18T13:15:06Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3075-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24261
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Teatr i dramat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pl
dc.title.alternative Theatre and drama in the United Arab Emirates pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 173, [1] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 167-173. Streszcz. ang. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Prezentowana monografia posiada podwójny cel i podejmuje zagadnienia związane zarówno ze współczesną dramaturgią emiracką jak również historią ruchu teatralnego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Celem pierwszym jest podział genologiczny współczesnej dramaturgii emirackiej oraz prezentacja jej dorobku w perspektywie problematyki skupionej wokół zagadnień jednostki i społeczeństwa. Drugim celem zaś jest przedstawienie historii rozwoju ruchu teatralnego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na przestrzeni lat 1955 - 2006. Część pierwsza monografii poświęcona jest historii emirackiego ruchu teatralnego i w porządku chronologicznym przedstawia kolejne etapy jego rozwoju poczynając od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, aż po rok 2006. Kolejne rozdziały prezentują początki amatorskiej działalności teatralnej w szkołach oraz klubach sportowych i młodzieżowych domach kultury. Następnie autor prezentuje postać irackiego artysty W±iqa as-Smar‘ı, który przybywając do Emiratów z misją popularyzacji teatru dał podstawy pierwszym profesjonalnym strukturom sztuki scenicznej w tym kraju. Istotny element tej części pracy stanowi szczegółowe omówienie historii powstania wszystkich grup teatralnych, jakie działały w Emiratach od końca lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Kolejne rozdziały prezentują wydarzenia i inicjatywy, które w znaczący sposób wpłynęły na ewolucję emirackiego teatru, takie jak: powstanie pierwszego emirackiego festiwalu zwanego Teatralne Dni Szardży, założenie Stowarzyszenia Teatralnego oraz wydawanie czasopism poświęconych sztuce teatru. Druga część monografii, poświecona współczesnej dramaturgii emirackiej. Kolejne rozdziały prezentują początki pisarstwa dramaturgicznego w Emiratach wskazując na stopniowo krystalizujące się kierunki rozwojowe. Następnie dokonany zostaje podział genologiczny emirackiej dramaturgii, po którym następuje wnikliwa analiza formalnych cech utworów przynależących do poszczególnych kierunków. Reprezentatywne utwory najwybitniejszych emirackich dramaturgów tworzących w określonych nurtach zostają poddane analizie krytyczno-literackiej. Wszystkie rozdziały zakończone są podsumowaniami, które w sposób syntetyczny reasumują zawarte w nich informacje oraz formułują płynące z nich wnioski. pl
dc.abstract.en The presented monography has two aims and concerns issues of both modern-day Emirates dramaturgy and the history of theatrical movement in the United Arab Emirates. The first aim concerns the genealogical division of modern-day emirates dramaturgy and a presentation of its prominence, from the perspective of both individual, and community issues. The second aim is a presentation of the history of development of theatrical movement in the United Arab Emirates between the years 1955 and 2006. The first dedicated part of this book concerns the chronological history of progress in Emirate theatre, introducing the next stages of development whilst drawing from activities in the last 50 years of the century, up to 2006. The next chapters present the beginning of amateur theatre activity in schools, sports clubs and youth centres of culture. Following this, the author presents the celebrity of Iraqi artist Wasiq as- Samara‘i, who upon arrival into the Emirates with his assignment of popular theatre, provided the impetus for the first professional structure of stage art in this country. The fundamental aspect of this is a discussion about the history of the creation of all theatrical groups that have been active in the Emirates since the end of the nineteen-sixtees. The next chapters present events and initiatives which flowed evidently as evolution of emirate theatre, such as: the creation of the first emirates festival, so called Theatrical Days of Sharjah, the conception of the Theatrical Society, and the publishing of dedicated magazines of the art of theatre. The second part of this monography, dedicated to modern-day emirates dramaturgy. The proceeding chapters present the beginning of dramaturgical writing in the UAE, whilst focusing on the slowly forming direction of development. Keeping in this vein, the monography continues by looking into the genealogical division of emirates dramaturgy. The formal characteristics of affiliating pieces of work are then carefully analysed, following particular directions. Finally, examples of the most outstanding work in specific trends of emirates creative dramaturgy stand subject to literature-critical analyses. All closing chapters of the book are a summing-up, from which flows a synthetic conclusion recapping on all information relating to the monography. pl
dc.subject.pl teatr arabski pl
dc.subject.pl dramat pl
dc.subject.pl Zjednoczone Emiraty Arabskie pl
dc.subject.en Arab theatre pl
dc.subject.en drama pl
dc.subject.en United Arab Emirates pl
dc.description.publication 11 pl
dc.participation Gadomski, Sebastian: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 84 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych