Jagiellonian University Repository

Geneza i powstanie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce

pcg.skipToMenu

Geneza i powstanie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Cichoń, Paweł [SAP11018106] pl
dc.contributor.author Czyszczoń, Alicja pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T08:18:48Z
dc.date.available 2020-07-28T08:18:48Z
dc.date.submitted 2020-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242615
dc.language pol pl
dc.title Geneza i powstanie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce pl
dc.title.alternative The origin and creation of the office of the Ombudsman in Poland pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przybliżenie genezy i okoliczności powstania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w Polsce, instytucji z założenia demokratycznej, która powstała w państwie z definicji antydemokratycznym. Omawiam ruchy społeczne oraz inicjatywy z czasów PRL zmierzające do odzyskania przez obywateli pełni praw, wydarzenia poprzedzające wprowadzenie stanu wojennego w 1981 r. W pracy poruszam kolejno tło historyczne i okoliczności poprzedzające uchwalenie ustawy o RPO oraz powołanie Prof. Ewy Łętowskiej na stanowisko Rzecznika pierwszej kadencji. Przedstawiam pierwsze prace i interwencje, początkową strukturę urzędu oraz specyfikę pracy w oparciu o pierwsze sprawozdanie RPO. pl
dc.abstract.en The purpose of this work is to explain the origins and circumstances of the establishment of the office of the Ombudsman in Poland, a democratic institution that was established in the country by definition as anti-democratic. I discuss social movements and initiatives from the times of the Polish People's Republic aimed at regaining full rights by citizens, events preceding the imposition of martial law in 1981. In my work, I turn on the historical background and circumstances preceding the adoption of the Act on RPO and the appointment of Prof. Ewa Łętowska for the position of Ombudsman of the first term. I present the first works and interventions, the initial structure of the office and the specificity of work based on the first ROP report. pl
dc.subject.pl ombudsman, rzecznik praw obywatelskich, geneza pl
dc.subject.en Ombudsman, origin pl
dc.contributor.reviewer Cichoń, Paweł [SAP11018106] pl
dc.contributor.reviewer Nowakowski, Michał [SAP11019063] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143592-228735 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)