Jagiellonian University Repository

Współczesny szamanizm buriacki (ze szczególnym uwzględnieniem działalności organizacji Tengeri)

pcg.skipToMenu

Współczesny szamanizm buriacki (ze szczególnym uwzględnieniem działalności organizacji Tengeri)

Show full item record

dc.contributor.advisor Diec, Joachim [SAP11015476] pl
dc.contributor.author Król, Hanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T08:15:44Z
dc.date.available 2020-07-28T08:15:44Z
dc.date.submitted 2020-07-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242568
dc.language pol pl
dc.title Współczesny szamanizm buriacki (ze szczególnym uwzględnieniem działalności organizacji Tengeri) pl
dc.title.alternative Contemporary buryat shamanism (with particular emphasis on the activities of the Tengeri organization) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Analiza kondycji współczesnego szamanizmu na terenach Buriacji, ze szczególnych akcentem na opis działalności organizacji szamanistycznej Tengeri w Ułan Ude. pl
dc.abstract.en Analysis of the condition of modern shamanism in the areas of Buryatia, with a special emphasis on the description of the activities of the Tengeri shamanist organization in Ulan-Ude. pl
dc.subject.pl szamanizm buriacki, odrodzenie szamanizmu, Rosja, Syberia, Buriacja, Ułan Ude, Organizacja Tengeri pl
dc.subject.en buryat shamanism, revival of shamanism, Russia, Siberia, Buryatia, Ulan Ude, Tengeri Organization pl
dc.contributor.reviewer Diec, Joachim [SAP11015476] pl
dc.contributor.reviewer Brodowski, Jan pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143528-249511 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia eurazjatyckie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)