Jagiellonian University Repository

Wpływ 5,7-dihydroksyloflawonu na komórki linii T98G i U87

pcg.skipToMenu

Wpływ 5,7-dihydroksyloflawonu na komórki linii T98G i U87

Show full item record

dc.contributor.advisor Ryszawy, Damian pl
dc.contributor.author Kushnir, Andrii pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T08:10:54Z
dc.date.available 2020-07-28T08:10:54Z
dc.date.submitted 2020-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242496
dc.language pol pl
dc.title Wpływ 5,7-dihydroksyloflawonu na komórki linii T98G i U87 pl
dc.title.alternative Effect of 5,7-dihydroxylflavone on T98G and U87 cells pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Flawonoidy są znane jako grupa związków organicznych pełniących funkcję przeciwutleniaczy. Powszechnie występują w roślinach i grzybach. Flawonoidy pełnią istotną funkcję w organizmie człowieka posiadając właściwości przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i antyoksydacyjne. Jednym z takich związków jest 5,7-dihydroksyloflawon. W niniejszej pracy przedstawiono działanie 5,7-dihydroksyloflawonu na komórki nowotworowe dwóch linii T98G i U87. 5,7-dihydroksyloflawon (dobrze znana jako chryzyna) w stężeniu 3 μM zaczyna wpływać na aktywność migracyjną i aktywność proliferacyjną komórek powodując obniżenie obu parametrów glejaka. Stężenie 10 μM jest granicznym stężeniem chryzyny, powyżej którego czas podwojenia populacji komórkowej nie zmienia się istotnie statystycznie. Nowe dane otwierają perspektywy na zastosowanie 5,7-dihydroksyloflawonu w leczeniu nowotworów. pl
dc.abstract.en Flavonoids are known as a group of organic compounds that act as antioxidants. Common in plants (1,2,3) and fungi (4). Flavonoids have an important function in the human body through their anti-inflammatory, anti-cancer and antioxidant properties. Such compound is 5,7-dihydroxyflavone. This paper presents the effect of 5,7-dihydroxyflavone on cancer cells of two lines t98g and U87. 5,7-dihydroxyflavone or chrysin at a concentration of 3 µM begins to affect the migratory and proliferative activity of cells, causing a decrease in both glioma parameters. The concentration of 10 µM is the limit of chrysin concentration, above which the time of doubling of the cell population does not change statistically significantly. The new data opens up prospects for the use of 5,7-dihydroxyflavone in cancer treatment. pl
dc.subject.pl Chryzyna5,7-dihydroksyloflawon pl
dc.subject.en Chrysin5,7-dihydroxyflavone pl
dc.contributor.reviewer Ryszawy, Damian pl
dc.contributor.reviewer Sroka, Jolanta [SAP11113043] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143433-224672 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)