Jagiellonian University Repository

Representação da voz feminina em Terra Sonâmbula de Mia Couto.

pcg.skipToMenu

Representação da voz feminina em Terra Sonâmbula de Mia Couto.

Show full item record

dc.contributor.advisor Brzozowski, Jerzy [SAP11016076] pl
dc.contributor.author Wojnowska, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T08:07:09Z
dc.date.available 2020-07-28T08:07:09Z
dc.date.submitted 2020-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242440
dc.language por pl
dc.subject.other Terra Sonâmbula, Moçambique, leitura feminista, feminismo negro, guerra civil. pl
dc.title Representação da voz feminina em Terra Sonâmbula de Mia Couto. pl
dc.title.alternative Reprezentacja głosu kobiecego w Lunatycznej Krainie Mii Couto. pl
dc.title.alternative Representation of a female voice in Sleepwalking Land by Mia Couto. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy licencjackiej jest lektura feministyczna Lunatycznej Krainy Mii Couto i interpretacja różnych grup kobiecych w społeczeństwie mozambickim, opisanych na tle wojny domowej. Zaprezentowana zostanie historia ruchu feministycznego i jedna z jego frakcji – czarny feminizm – która odzwierciedla się w postaciach sportretowanych w książce. Przybliżone zostanie także pojęcie intersekcjonalności autorstwa Kimberlé W.Crenshaw, jednej z aktywistek i propagatorek czarnego feminizmu. Dzieło zostanie usytuowane w kontekście historycznym i kulturowym, biorąc pod uwagę przeszłość kolonialną Mozambiku, walkę o niepodległość i poszukiwanie tożsamości narodowej po wojnie domowej z lat 1977- 1992. pl
dc.abstract.en The aim of this bachelor’s thesis is the feminist literary criticism of Sleepwalking Land by Mia Couto and an interpretation of various women’s groups in a Mozambican society, described in the civil war scenery. Will be presented the history of the feminist movement and one of its factions – black feminism – which is reflected in the characters portrayed in the book. Will also be introduced the concept of intersectionality by Kimberlé W.Crenshaw, one of the activists and propagators of black feminism. The work will be located in a historical and cultural context, considering Mozambique's colonial past, fight for freedom and search for national identity after the civil war of 1977-1992. pl
dc.abstract.other O objetivo do presente trabalho de licenciatura é a leitura feminista de Terra Sonâmbula de Mia Couto e a interpretação de vários grupos das mulheres da sociedade moçambicana, descritas no cenário da guerra civil. Será apresentada a história do movimento feminista e uma das suas frações – o feminismo negro – que se reflete nas personagens retratadas no livro. Abordaremos também o conceito da intersecionalidade da autoria de Kimberlé W.Crenshaw, uma das ativistas e propagadoras do feminismo negro. A obra será situada no contexto histórico e cultural, levando em conta o passado colonial de Moçambique, a sua luta pela liberdade e a busca pela identidade nacional após a guerra civil dos anos 1977-1992. pl
dc.subject.pl Lunatyczna Kraina, Mozambik, lektura feministyczna, czarny feminizm, wojna domowa. pl
dc.subject.en Sleepwalking Land, Mozambique, feminist literary criticism, black feminism, civil war. pl
dc.contributor.reviewer Brzozowski, Jerzy [SAP11016076] pl
dc.contributor.reviewer Wolny, Anna [SAP14003525] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143355-244133 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia portugalska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)