Jagiellonian University Repository

Ocena jakości życia, stanu zdrowia oraz aktywności fizycznej osób w wieku 60 - 70 lat z Krakowa

pcg.skipToMenu

Ocena jakości życia, stanu zdrowia oraz aktywności fizycznej osób w wieku 60 - 70 lat z Krakowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaworek, Jolanta [SAP20000746] pl
dc.contributor.author Macheta, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T08:06:17Z
dc.date.available 2020-07-28T08:06:17Z
dc.date.submitted 2020-07-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242427
dc.language pol pl
dc.title Ocena jakości życia, stanu zdrowia oraz aktywności fizycznej osób w wieku 60 - 70 lat z Krakowa pl
dc.title.alternative Evaluation of the quality of life, health and physical activity of people aged 60 - 70 living in Krakow pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Regularnie wykonywana aktywność fizyczna od najmłodszych lat jest istotnym czynnikiem, który poprawia jakość życia w każdym okresie życia, a zwłaszcza w starości z mniejszym ryzykiem wystąpienia niedołężności i chorób. Cel pracy: Celem pracy była ocena jakości życia, stanu zdrowia oraz aktywności fizycznej osób w wieku 60 – 70 lat z Krakowa.Materiał i metodyka badań: W badaniu wzięło udział 91 osób w wieku 60 – 70 lat z Krakowa. Kwestionariusz ankiety własnej był narzędziem badawczym. Pierwsza część dotyczyła oceny jakości życia i stanu zdrowia badanych, zawierała 12 pytań głównie jednokrotnego wyboru. Druga część poświęcona była ocenie aktywności fizycznej, obejmowała 7 pytań w tym 4 pytania były wielokrotnego wyboru. Obie części zakończyły się subiektywną oceną stanu zdrowia oraz aktywności fizycznej. Wyniki badań: Z badań wynika, że 86% kobiet i 83% mężczyzn między 60 – 70 rokiem życia przyjmuje regularnie leki. Najczęstszymi chorobami w tej grupie wiekowej są: choroby sercowo naczyniowe (63% - kobiety, 65% - mężczyźni), układu pokarmowego (55% - kobiety , 48% - mężczyźni) oraz narządu ruchu (92% - kobiety, 90% - mężczyźni). Mimo występujących chorób respondenci ocenili swoje zdrowie jako dobre i zadowalające. Regularną aktywność fizyczną wykonuje aż 65% kobiet i 70% mężczyzn i oceniają siebie jako aktywni. Wnioski: Osoby w badanym przedziale wiekowym są aktywne fizycznie, mimo chorób cywilizacyjnych oceniają swój stan zdrowia i jakość życia jako dobry. pl
dc.abstract.en Introduction: Regular physical activity performed since young age is a significant factor improving the quality of life at all of its stages. Especially in old age, it lessens the risk of infirmity and illness.The objective: The objective of the dissertation was to assess the quality of life, health condition and level of physical activity among people of Cracow in the 60-70 age range.Research material and methods: 91 people of Cracow in the 60-70 age range took part in the research. The research method was a survey. Its first part concerned the assessment of quality of life and the health condition of the subjects and consisted of 12 questions, mostly one-choice ones. The second part of the survey concerned the assessment of physical activity and consisted of 7 questions including 4 multiple choice ones. Both parts of the survey were concluded with a subjective evaluation of health condition and physical activity. The results: The research shows 86% of women and 83% of men in the 60-70 age range living in Cracow take medication regularly. The most common conditions in this age range are: cardiovascular diseases (63% - women, 65 % - men), digestive diseases (55% - women, 48% - men) and locomotive diseases (92% - women, 90% - men). In spite of their illnesses the respondents evaluated their health condition as good and satisfying. 65% of women and 70% of men are doing regular physical activity and define themselves as active.Conclusions: People of the given age range are physically active and evaluate their health condition and quality of life as good despite the disease of affluence. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, jakość życia, seniorzy, stan zdrowia pl
dc.subject.en Key words: physical activity, quality of life, elders, health condition. pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Jolanta [SAP20000746] pl
dc.contributor.reviewer Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata [SAP20002523] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143328-264312 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)