Jagiellonian University Repository

Zastosowanie systemu Seahorse XF w badaniach profilu bioenergetycznego keratynocytów

pcg.skipToMenu

Zastosowanie systemu Seahorse XF w badaniach profilu bioenergetycznego keratynocytów

Show full item record

dc.contributor.advisor Kwitniewski, Mateusz pl
dc.contributor.author Tyshchenko, Mariia pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:53:09Z
dc.date.available 2020-07-28T07:53:09Z
dc.date.submitted 2020-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242233
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie systemu Seahorse XF w badaniach profilu bioenergetycznego keratynocytów pl
dc.title.alternative Application of the Seahorse XF system in the study of the bioenergetic profile of keratinocytes pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Metabolizm komórki determinuje jej aktywność i funkcje. Energia w komórkach ssaków jest dostarczana przez ATP, który jest wytwarzany za pośrednictwem dwóch głównych mechanizmów: glikolizy i fosforylacji oksydacyjnej. Interakcja między nimi zapewnia równowagę i możliwość przystosowania się komórek do warunków środowiskowych. Zmiany metaboliczne na poziomie komórkowym wpływają na fizjologię i patofizjologię skóry, która stanowi barierę między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym organizmu. Z tego względu badania metabolizmu komórek skóry, takich jak keratynocyty, może mieć istotne znaczenie dla zrozumienia podstaw różnych chorób infekcyjnych, zapalnych czy nowotworowych. Oznaczanie fenotypu metabolicznego komórki można przeprowadzić za pomocą analizatora Seahorse XF firmy Agilent Technologies. W niniejszej pracy zostały opisane przykłady zastosowania Seahorse XF Analyzer do badania zmian metabolizmu keratynocytów w wyniku ekspozycji na różne czynniki patogenne, mutagenne i środowiskowe. Takie badania są wykorzystywane np. do prześledzenia mechanizmów i opracowania nowych celów terapeutycznych chorób skóry. pl
dc.abstract.en Cellular metabolism determines its activity and function. Energy in mammalian cells is provided by ATP and mediated by two main mechanisms: glycolysis and oxidative phosphorylation. The interactions ensures a balance between them and the adaptation of cells to environmental conditions. Metabolic changes at the cellular level affect the physiology and pathophysiology of the skin, which acts as a barrier between the external and internal environment of the body. Therefore, the study of metabolism of skin cells, such as keratinocytes, can be important for understanding the basics of various infectious, inflammatory or cancer diseases. Determination of the metabolic phenotype of the cell can be performed using Seahorse XF Analyzer from Agilent Technologies. Examples of the use of Seahorse XF to study the basic metabolism of keratinocytes and its modifications as a result of skin exposure to pathogenic, mutagenic or environmental factors are described in this thesis. Such studies can be used, for example, to trace disease mechanisms and develop new therapeutic targets. pl
dc.subject.pl metabolizm, glikoliza, OXPHOS, Seahorse XF, keratynocyty pl
dc.subject.en metabolism, glycolysis, OXPHOS, Seahorse XF, keratinocytes pl
dc.contributor.reviewer Kwitniewski, Mateusz pl
dc.contributor.reviewer Latowski, Dariusz [SAP11020234] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143073-251613 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biochemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)