Jagiellonian University Repository

Strona bierna w angielsko-chińskim tłumaczeniu prawnym

pcg.skipToMenu

Strona bierna w angielsko-chińskim tłumaczeniu prawnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Grzybek, Joanna pl
dc.contributor.author Dziubałtowski, Daniel pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:50:35Z
dc.date.available 2020-07-28T07:50:35Z
dc.date.submitted 2020-07-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242194
dc.language pol pl
dc.title Strona bierna w angielsko-chińskim tłumaczeniu prawnym pl
dc.title.alternative Passive Voice in English-Chinese Legal Translation pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Coraz intensywniejszy kontakt Chin z anglojęzycznym światem spowodowało rosnące zapotrzebowanie na angielsko-chińskie tłumaczenia prawne. W procesie tłumaczenia tego typu, można zauważyć, że częste użycie strony biernej w angielskim języku prawnym utrudnia zapewnienie ekwiwalencji w języku docelowym.W niniejszej pracy opisano podstawowe użycie zdań w stronie biernej w języku angielskim oraz przedstawiono dwie konstrukcje kojarzone ze stroną bierną we współczesnym języku chińskim, które wydają się pozwalać na osiągnięcie efektu podobnego do angielskiej strony biernej. Co więcej, ukazano przykłady tłumaczenia anglojęzycznych zdań w stronie biernej na język chiński. Osobno opisano zdania zaliczane do języka potocznego i prawnego. Wyznaczono szereg konstrukcji, które mogą zostać wykorzystane w procesie tłumaczenia i potwierdzono, że konstrukcje opisane w pracy jako „strona bierna niezaznaczona” oraz „strona bierna zaznaczona”, niezależnie od ich problematycznej klasyfikacji, mają zastosowanie w praktyce tłumaczeniowej. Wykazano również, że chiński język prawny różni się od potocznego, jako że charakteryzuje się rzadszym użyciem konstrukcji utożsamianych ze stroną bierną i częstszym tłumaczeniem poprzez zamianę strony biernej na czynną. pl
dc.abstract.en China's increasing contact with the English-speaking world has caused a growing demand for English-Chinese legal translations. In this type of translation process, one can notice that frequent use of a passive voice in legal English makes it difficult to provide equivalence in the target language.This article describes the basic use of passive voice in English, presents two constructions associated with passive voice in modern Chinese, which seem to allow to achieve an effect similar to the English passive. Furthermore, the author studies examples of the English passive translated into Chinese in the context of both colloquial and legal English. A number of constructions that can be used for translation purposes are identified and it is confirmed that “unmarked passive” and “marked passive” sentence structures have practical use in English-Chinese translation, despite the problems concerning their classification. Moreover, the author proves that legal Chinese differs from colloquial Chinese, as it is characterised by less frequent use of structures associated with passive voice and more frequent translation by changing the English passive into Chinese active voice. pl
dc.subject.pl strona bierna, tłumaczenia, chiński język prawny, angielski język prawny pl
dc.subject.en passive voice, translation, legal Chinese, legal English pl
dc.contributor.reviewer Grzybek, Joanna pl
dc.contributor.reviewer Zajdler, Ewa pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143015-228422 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia orientalna - sinologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)