Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Problem Tajwanu w stosunkach amerykańsko-chińskich w latach 1949-2007

Problem Tajwanu w stosunkach amerykańsko-chińskich ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Grabowski, Marcin [SAP14000440] pl
dc.date.accessioned 2016-04-18T09:45:41Z
dc.date.available 2016-04-18T09:45:41Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1733-6716 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24217
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Problem Tajwanu w stosunkach amerykańsko-chińskich w latach 1949-2007 pl
dc.title.alternative Problem of Taiwan in Sino-American relations in the years 1949-2007 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 337-352 pl
dc.identifier.weblink http://www.researchgate.net/publication/237101805 pl
dc.abstract.pl Republika Chińska na Tajwanie jest obecnie powodem najpoważniejszych problemów w stosunkach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a Chińską Republiką Ludową. Należy zwrócić uwagę, iż ewentualne spekulacje dotyczące konfliktu pomiędzy tymi dwoma państwami są zawsze związane z tą oddzieloną od macierzy 23. prowincją Chin. Wynika to z faktu, iż rząd na Tajwanie uznaje swoją wyspę za de facto niepodległe państwo, a rząd w Pekinie za jedną z prowincji ChRL. Stany Zjednoczone pełnią kluczową rolę w tym regionie, dążąc do zapobieżenia wybuchowi konfliktu, co do którego istniałoby ryzyko, że USA musiałyby się zaangażować. Artykuł skupia się na problemie Tajwanu w stosunkach USA-ChRL od momentu utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 r. i ewakuowania sił narodowych na Tajwan do połowy 2007 r., ostatniego roku prezydentury Chen Shui-biana, który może w tym roku chcieć zrealizować swoje przedwyborcze obietnice uchwalenia nowej konstytucji Tajwanu. Zmiany te zmierzają do nadania Tajwanowi, który cieszy się niepodległością de facto, niepodległości de iure. Powoduje to bardzo duże zaniepokojenie w amerykańskich kręgach rządowych oraz ośrodkach badawczych. Z drugiej strony zwraca się uwagę na wzrost powiązań między ChRL i Tajwanem oraz poprawę stosunków dwustronnych. pl
dc.abstract.en The Republic of China on Taiwan causes currently the most serious problems in relations between the United States of America and the People’s Republic of China. We should draw our attention to the fact, that speculations about possible US-PRC conflict are always connected with the 23rd province of China, separated from the motherland. It stems from the fact that Taiwanese government perceives its country as de facto independent state, whilst government of PRC as one of its provinces. United States plays the crucial role in the region, aiming at preventing of outbreak of conflict. Such conflict could entail the risk of US engagement. This article focuses on the problem of Taiwan in Sino-US relations since 1949, when People’s Republic of China was established and national forces were evacuated to Taiwan till mid-2007, last year of Chen Shui-bian’s presidency. Chen Shui-bian may try to fulfill his electoral declaration of creating a new constitution of Taiwan. Changes in the constitution aim at giving Taiwan de jure independence, instead of de facto independence it holds now. These declarations cause big concerns in US government circles and think-tanks. On the other hand article shows us increasing links between PRC and Taiwan and an improvement in bilateral relations. pl
dc.description.number 2 (8) pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.eissn 2391-6737 pl
dc.title.journal Politeja pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-02-17 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach