Jagiellonian University Repository

Motywy japońskie w serii Star Trek

pcg.skipToMenu

Motywy japońskie w serii Star Trek

Show full item record

dc.contributor.advisor Dybała, Paweł pl
dc.contributor.author Malec, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:39:57Z
dc.date.available 2020-07-28T07:39:57Z
dc.date.submitted 2020-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242099
dc.language pol pl
dc.title Motywy japońskie w serii Star Trek pl
dc.title.alternative Japanese motifs in Star Trek series pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest udowodnienie, że w serii Star Trek zauważalne są motywy japońskie. W tym celu poddane analizie zostały wszystkie serie (z wyłączeniem Star Trek: Seria Animowana) oraz filmy Star Trek. Podstawowe pytania jakie przyświecają podjętym tu rozważaniom, odnoszą się do przedstawienia motywów japońskich: czy Klingoni – rasa kosmitów, są rzeczywiście podobni do Japończyków, czy w serialu występują wyraźnie japońskie postaci, czy widoczne są kulturowe, społeczne i historyczne nawiązania do Japonii oraz jakie znaczenie mają poszczególne postaci dla społeczności azjatyckiej, w szczególności Amerykanów japońskiego pochodzenia? Oprócz tego dyskurs ten demaskuje nawiązania do anime, których fanami byli pracownicy zaangażowani w produkcję serii. Całość rozważań została osadzona w ramach analizy porównawczej, tzn. pojawiające się w Star Treku japońsko brzmiące i wyglądające przedmioty oraz osoby zostały porównane do ich rzeczywistych odpowiedników. pl
dc.abstract.en The purpose of the present dissertation is proving that Japanese motifs can be seen in the Star Trek series. To attest that all Star Trek series (excluding Star Trek: The Animated Series) and Star Trek movies had been analyzed. The primary questions guiding the considerations here relates to the presentation of Japanese motifs: are alien race Klingons actually similar to the Japanese people, are there clearly Japanese characters in the series, can cultural, social and historical references to Japan be seen as well as what significance do some of the characters have for the Asian community, especially Japanese Americans? In addition, this discourse unmasks the references to anime, which the employees involved in the production of the series were. All considerations were embedded in the framework of comparative analysis, i.e. Japanese-sounding and looking objects and people appearing in the Star Trek series were compared to their real counterparts. pl
dc.subject.pl Klingoni, motywy japońskie, popkultura, Star Trek: Seria Oryginalna, Star Trek: Następne Pokolenie, Star Trek: Stacja Kosmiczna, Star Trek: Voyager, Star Trek: Enterprise, Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Star Trek, Star Trek II: Gniew Khana, Star Trek III: W poszukiwaniu Spocka, Star Trek IV: Powrót na Ziemię, Star Trek V: Ostateczna Granica, Star Trek VI: Wojna o pokój, Star Trek: Pokolenia, Star Trek: Pierwszy Kontakt, Star Trek: Rebelia, Star Trek: Nemezis, Star Trek: W ciemności, Star Trek: W nieznane, Hikaru Sulu, Alyssa Ogawa, Keiko O'Brien, Hoshi Sato pl
dc.subject.en Klingons, Japanese motifs, pop culture, Star Trek: The Original Series, Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager, Star Trek: Enterprise, Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Star Trek, Star Trek II: The wrath of Khan, Star Trek III: The Search for Spock, Star Trek: The Motion Picture, Star Trek: The Voyage Home, Star Trek V: The Final Frontier, Star Trek VI: The Undiscovered Country, Star Trek: Generations, Star Trek: First Contact, Star Trek: Insurrection, Star Trek: Nemesis, Star Trek: Into Darkness, Star Trek: Beyond, Hikaru Sulu, Alyssa Ogawa, Keiko O'Brien, Hoshi Sato pl
dc.contributor.reviewer Dybała, Paweł pl
dc.contributor.reviewer Kletowski, Piotr [SAP11018453] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142858-243805 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia dalekowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)