Jagiellonian University Repository

Przejęcie władzy przez dynastię Abbasydów według prac historiografów, aṭ-Ṭabarīego i al-Masʿūdīego

pcg.skipToMenu

Przejęcie władzy przez dynastię Abbasydów według prac historiografów, aṭ-Ṭabarīego i al-Masʿūdīego

Show full item record

dc.contributor.advisor Gajec, Marcin pl
dc.contributor.author Kowol, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:14:50Z
dc.date.available 2020-07-28T07:14:50Z
dc.date.submitted 2020-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241719
dc.language pol pl
dc.title Przejęcie władzy przez dynastię Abbasydów według prac historiografów, aṭ-Ṭabarīego i al-Masʿūdīego pl
dc.title.alternative Takeover of power by the Abbasid Dynasty according to the works of historiographers, aṭ-Ṭabarī and al-Masʿūdī pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy przedsawione zostają dzieje ostatnich kalifów z dynastii Umajjadów, przebieg rewolucji abbasydzkiej, rozwój historiografii arabskiej do X wieku oraz analiza wybranych fragmentów "Kitāb aḫbār ar-rusul waʾl-mulūk", autorstwa aṭ-Ṭabarīego oraz "Murūǧ aḏ-ḏahab wa-maʿādin al-ǧawhar", autorstwa al-Masʿūdīego dotyczących przejęcia władzy przez dynastię Abbasydów. pl
dc.abstract.en This work presents the history of the last Caliphs of the Umayyad Dynasty, the course of the Abbasid revolution, the development of Arabic historiography until the tenth century, and analysis of selected fragments of "Kitāb aḫbār ar-rusul waʾl-mulūk" by aṭ-Ṭabarī and and "Murūǧ aḏ-ḏahab wa-maʿādin al-ǧawhar" by al-Masʿūdī regarding the takeover of power by the Abbasid Dynasty. pl
dc.subject.pl rewolucja abbasydzka, dynastia Abbasydów, dynastia Umajjadów, historiografia arabska, al-Masʿūdī, "Murūǧ aḏ-ḏahab wa-maʿādin al-ǧawhar", aṭ-Ṭabarī, "Kitāb aḫbār ar-rusul waʾl-mulūk" pl
dc.subject.en Abbasid revolution, Abbasid Dynasty, Umayyad Dynasty, Arabic historiography, al-Masʿūdī, "Murūǧ aḏ-ḏahab wa-maʿādin al-ǧawhar", aṭ-Ṭabarī, "Kitāb aḫbār ar-rusul waʾl-mulūk" pl
dc.contributor.reviewer Gajec, Marcin pl
dc.contributor.reviewer Michalak-Pikulska, Barbara [SAP11014922] pl
dc.affiliation Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142381-245584 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/SDOMISH pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia orientalna – arabistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)