Jagiellonian University Repository

Porównanie wertykalnych i horyzontalnych relacji w wybranych filmach Ingmara Bergmana i Krzysztofa Kieślowskiego. Analiza intertekstualna.

pcg.skipToMenu

Porównanie wertykalnych i horyzontalnych relacji w wybranych filmach Ingmara Bergmana i Krzysztofa Kieślowskiego. Analiza intertekstualna.

Show full item record

dc.contributor.advisor Balbierz, Jan [SAP11014909] pl
dc.contributor.author Rębisz, Sabina pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:13:51Z
dc.date.available 2020-07-28T07:13:51Z
dc.date.submitted 2020-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241704
dc.language pol pl
dc.title Porównanie wertykalnych i horyzontalnych relacji w wybranych filmach Ingmara Bergmana i Krzysztofa Kieślowskiego. Analiza intertekstualna. pl
dc.title.alternative Comparison of vertical and horizontal relations in the selected films of Ingmar Bergman and Krzysztof Kieślowski. Intertextual analysis. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy licencjackiej jest porównanie wertykalnych i horyzontalnych relacji zachodzących między filmami Ingmara Bergmana: „Goście wieczerzy pańskiej” i „Jak w zwierciadle” z telewizyjnym cyklem „Dekalog” stworzonym przez Krzysztofa Kieślowskiego. Głównym tematem rozważań jest, przedstawiony w utworach, obraz Boga oraz skomplikowane relacje międzyludzkie, które cechuje samotność oraz niemożność nawiązania szczerego kontaktu z najbliższymi. Bóg jest przedstawiony w sposób dualistyczny i przyjmuje dwa oblicza: jedno, to milczący, nieobecny Bóg, natomiast drugi Jego obraz jest porównywany, a nawet utożsamiany, z miłością. Chociaż Bergman i Kieślowski tworzyli swoje filmy w różnych okresach oraz byli otoczeni różnymi nastrojami społecznymi, to oboje poruszają uniwersalne pytania o wiarę oraz kondycję człowieka. Filmy wpisują się w sieć kulturowych połączeń i pomimo braku bezpośredniej obecności utworów Bergmana w filmach Kieślowskiego, to obrazy łączy, nazwana przez niemiecką literaturoznawczynię Renate Lachmann, intertekstualność ukryta, a widzowie mogą dostrzec wiele podobieństw, które są niezależne od intencji reżyserów. pl
dc.abstract.en The paper investigates vertical and horizontal relations between Ingmar Bergman’s films ”Winter Light” and ”Through a Glass Darkly” and Krzysztof Kieślowski’s ”The Decalogue”, which is a polish TV mini-series based on the Ten Commandments. Although intertextual links between the pictures are not clear nor any direct traces of Bergman can be found in Kieślowski’s art, it is visible that both directors take up similar universal topics, such as presence and absence of God, loneliness and complicated interpersonal relations. People presented in the films are alone and unable to communicate with their closest ones. The image of God is dualistic. He is shown as either a silent and absent being or love itself. According to Renate Lachmann the relationships that appear between the films are called the hidden intertextuality. pl
dc.subject.pl BÓG-MIŁOŚĆ-RELACJE MIĘDZYLUDZKIE-SAMOTNOŚĆ pl
dc.subject.en GOD-INTERPERSONAL RELATIONS-LONELINESS-LOVE pl
dc.contributor.reviewer Balbierz, Jan [SAP11014909] pl
dc.contributor.reviewer Jazowy-Jarmuł, Monika [SAP11017177] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142353-244866 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia szwedzka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)