Jagiellonian University Repository

Zaangażowanie polskiego wojska w stabilizację sytuacji w Iraku

pcg.skipToMenu

Zaangażowanie polskiego wojska w stabilizację sytuacji w Iraku

Show full item record

dc.contributor.advisor Lipa, Michał pl
dc.contributor.author Zdenkowska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:12:06Z
dc.date.available 2020-07-28T07:12:06Z
dc.date.submitted 2020-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241677
dc.language pol pl
dc.title Zaangażowanie polskiego wojska w stabilizację sytuacji w Iraku pl
dc.title.alternative Involvement of the Polish army in stabilizing the situation in Iraq pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest ewaluacja udziału Polski w misji stabilizacji Iraku. W poszczególnych rozdziałach wyjaśniono genezę amerykańskiej interwencji z udziałem wojsk koalicyjnych, oraz polskie zobowiązania sojusznicze. Przedstawiono proces decyzyjny polskich władz o zaangażowaniu kraju w interwencję i geograficzny zakres strefy irackiej, który został przydzielony polskiej armii. Wyszczególniono główne zadania każdej z dziesięciu zmian PKW w Iraku oraz działania Polskiej Akcji Humanitarnej. W ostatniej części przedstawiono skutki zaangażowania Polski w misję stabilizacyjną w Iraku w kategoriach: wojsko i przemysł zbrojeniowy, polityka zagraniczna oraz gospodarka. Niniejsza praca powstała na podstawie źródeł historycznych, licznych artykułów oraz raportów i dokumentów rządowych. pl
dc.abstract.en The purpose of this work is to assess Poland's participation in the mission to stabilize Iraq. Individual chapters explain the genesis of American intervention with coalition forces and Poland's allied commitments. The decision-making process of the Polish authorities regarding the country's involvement in intervention and the geographical scope of the Iraqi zone, which was assigned to the Polish army, was presented. The main tasks of each of the ten PKW changes in Iraq and the activities of the Polish Humanitarian Organization were defined. The last part presents the effects of Poland's involvement in the stabilization mission in Iraq in the following categories: army and defense industry, foreign policy and economy. This work is based on historical sources, numerous articles and government reports and documents. pl
dc.subject.pl Wojsko Polskie, Stabilizacja, Irak, Stany Zjednoczone Ameryki, Polski Kontyngent Wojskowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Saddam Husajn, Bliski Wschód, konflikt pl
dc.subject.en Polish army, Stabilization, Iraq, United States of America, Polish Military Contingent, United Nations, Saddam Hussein, Middle East, conflict pl
dc.contributor.reviewer Lipa, Michał pl
dc.contributor.reviewer Pacek, Bogusław pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142317-245214 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia bliskowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)