Jagiellonian University Repository

Tureckie seriale jako instrument soft power

pcg.skipToMenu

Tureckie seriale jako instrument soft power

Show full item record

dc.contributor.advisor Lipa, Michał pl
dc.contributor.author Szczyrk, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:11:59Z
dc.date.available 2020-07-28T07:11:59Z
dc.date.submitted 2020-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241675
dc.language pol pl
dc.title Tureckie seriale jako instrument soft power pl
dc.title.alternative Turkish TV series as a soft power instrument pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca ta powstała, aby przybliżyć rolę tureckich seriali telewizyjnych jako instrumentu soft power. W ostatnich latach świat tureckich seriali zasługiwał na coraz większą uwagę, a dane ekonomiczne generowane przez te produkcje i masowy eksport telenowel wzbudziły zainteresowanie naukowców oraz analityków politycznych. Celem tej pracy jest wyjaśnienie, czy tureckie seriale telewizyjne są instrumentami soft power. W poszczególnych rozdziałach wyjaśniono koncepcję soft power, opisano jej funkcje oraz jej instrumenty. Omówiono turecką politykę zagraniczną i kulturową Turcji pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju oraz Recepa Tayyipa Erdogana po 2002 roku, jak i scharakteryzowano funkcje, cele oraz realizację tureckiej soft power. W ostatnim rozdziale omówiono rolę tureckich seriali jako narzędzia soft power na Bliskim Wschodzie. Do analizy posłużyły seriale "Noor" oraz "Wspaniałe stulecie". Niniejsza praca licencjacka powstała na podstawie publikacji z dziedziny politologii, rozmaitych artykułów oraz źródeł akademickich. pl
dc.abstract.en The aim of this bachelor's thesis is to bring closer the role of Turkish TV series as a soft power tool. In recent years, the world of Turkish series deserved more and more attention, and the economic data generated by these productions and mass export of soap operas aroused the interest of scientists and political analysts. The purpose of this work is to clarify whether Turkish TV series are soft power instruments. The individual chapters explain the concept of soft power, describe its functions and its instruments. Turkey's foreign and cultural policy of Turkey was discussed under the rule of the Justice and Development Party and Recep Tayyip Erdogan after 2002, and the functions, goals and implementation of Turkish soft power were characterized. The last chapter discusses the role of Turkish series as soft power tools in the Middle East. The series Noor and The Magnificent Century were used for this analysis, which are known not only to Middle Eastern viewers. This BA thesis was based on publications in the field of political science, various articles and academic sources. pl
dc.subject.pl soft power, seriale telewizyjne, Turcja, Bliski Wschód, polityka zagraniczna, polityka kulturowa, Recep Tayyip Erdogan, Ahmet Davutoglu, Partia Sprawiedliwości i Rozwoju pl
dc.subject.en soft power, TV series, Turkey, Middle East, foreign policy, cultural policy, Recep Tayyip Erdogan, Ahmet Davutoglu, Justice and Development Party pl
dc.contributor.reviewer Lipa, Michał pl
dc.contributor.reviewer Pacek, Bogusław pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142314-244554 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia bliskowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)