Jagiellonian University Repository

Południowokoreańska droga ku demokracji

pcg.skipToMenu

Południowokoreańska droga ku demokracji

Show full item record

dc.contributor.advisor Guzik, Joanna pl
dc.contributor.author Młynarczyk, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:06:11Z
dc.date.available 2020-07-28T07:06:11Z
dc.date.submitted 2020-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241586
dc.language pol pl
dc.title Południowokoreańska droga ku demokracji pl
dc.title.alternative South Korea's road to democracy pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest prześledzenie zmian politycznych w Republice Korei, które doprowadziły do upadku reżimu autorytarnego i demokratyzacji kraju w 1987 roku. Następnie skupiono uwagę na administracji Roh Tae Woo i jej dokonaniach, które wpłynęły na konsolidację demokracji. Praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział został poświęcony utworzeniu Republiki Korei tuż po II wojnie światowej, wojnie koreańskiej, rządach Syngmana Rhee oraz demokratycznemu epizodowi w trakcie Drugiej Republiki. Kolejny rozdział opisuje dojście do władzy Parka Chung Hee, okres jego osiemnastoletniej kontroli nad państwem oraz czas tworzenia się ruchu oporu przeciw dyktaturze wojskowej. Trzeci przedstawia walkę o demokratyzację i konsekwencje prodemokratycznej deklaracji. Rozdział został zwieńczony charakterystyką dokonań nowo wybranej administracji i przemian, które miały miejsce podczas prezydentury Roh Tae Woo. pl
dc.abstract.en This paper aims to present political changes that took place in the Republic of Korea, which led to the end of authoritarian regime and democratization of the country in 1987. Furthermore, author discusses accomplishments of Roh Tae Woo's administration and its impact on the democratic consolidation. The paper consists of three chapters. The first deals with establishment of the Republic of Korea after WWII, Korean War, rule of Syngman Rhee and democratic episode during the Second Republic. Next chapter addresses Park Chung Hee's rise to power, his eighteen-year rule over the country and emergence of resistance movement against military dictatorship. The third chapter focuses on a struggle for democratization and consequences of June 29 Declaration. The chapter is concluded with a depiction of newly elected administration and transitions that took place in the Republic of Korea during Roh Tae Woo's presidency. pl
dc.subject.pl Korea Południowa, Republika Korei, demokracja pl
dc.subject.en South Korea, the Republic of Korea, democracy pl
dc.contributor.reviewer Guzik, Joanna pl
dc.contributor.reviewer Bayer, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142168-230216 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia dalekowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)