Jagiellonian University Repository

Obraz dzieciństwa w oczach osadzonych rodziców

pcg.skipToMenu

Obraz dzieciństwa w oczach osadzonych rodziców

Show full item record

dc.contributor.advisor Michel, Małgorzata [SAP11018669] pl
dc.contributor.author Lekan, Kornelia pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:04:12Z
dc.date.available 2020-07-28T07:04:12Z
dc.date.submitted 2020-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241555
dc.language pol pl
dc.title Obraz dzieciństwa w oczach osadzonych rodziców pl
dc.title.alternative The image of childhood in the eyes of embedded parents pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Powyższa praca została napisana w celu ukazania perspektywy ojców i matek odbywających karę pozbawienia wolności na sposób postrzegania obrazu dzieciństwa oraz możliwości zaangażowania się w rodzicielstwo. Problem główny brzmi następująco: „Jaki jest obraz dzieciństwa w oczach osadzonych rodziców?”Zastosowanymi metodami badawczymi uczyniono wywiady swobodne z opracowaną listą poszukiwanych informacji oraz obserwację, które to umożliwiły dogłębną eksplorację badanego zjawiska. Zgromadzone w trakcie procesu badawczego dane ukazują, że osadzeni rodzice posiadają różne obrazy dzieciństwa. Uzyskany materiał badawczy pokazuje, że izolacja od rodziny nie powoduje braku ich zainteresowania oraz zaangażowania rodzicielskiego. pl
dc.abstract.en The article was written in order to draw attention to the the perspectives of fathers and mothers serving a prison sentence on the way they perceive the image of childhood and the possibility of using themselves in parenthood. The main problem is: "What is the picture of childhood in the eyes of embedded parents?"The applied methods used interviews with a developed list of information sought and observation that could allow an in-depth exploration of the studied phenomenon. The colled data during the research process reveal that inmate parents contain different images of childhood. The considered research material shows that isolation from the family does not cause a lack of their interests and attach parental. pl
dc.subject.pl obraz dzieciństwa, ojcostwo, macierzyństwo, ojcowie w więzieniu, matki w więzieniu, ojcowskie zaangażowanie, zaangażowanie matki pl
dc.subject.en childchood image, fatherhood, motherhood, fathers in prison, mother in prioson, father’s involvement, mather’s involvement. pl
dc.contributor.reviewer Michel, Małgorzata [SAP11018669] pl
dc.contributor.reviewer Opozda-Suder, Sylwia pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142109-212336 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)