Jagiellonian University Repository

Obrazy strefy czarnobylskiej w wybranych tekstach kultury

pcg.skipToMenu

Obrazy strefy czarnobylskiej w wybranych tekstach kultury

Show full item record

dc.contributor.advisor Rybicka, Elżbieta [SAP11017834] pl
dc.contributor.author Feliksik, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:03:41Z
dc.date.available 2020-07-28T07:03:41Z
dc.date.submitted 2020-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241546
dc.language pol pl
dc.title Obrazy strefy czarnobylskiej w wybranych tekstach kultury pl
dc.title.alternative Pictures of The Chernobyl Zone in Selected Cultural Texts pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy obrazów strefy czarnobylskiej w tekstach kultury. Analizę oparłam przede wszystkim na terminologii Bertranda Westphala, dzięki czemu wyodrębniłam teksty kultury odnoszące się do trzech wariantów punktów widzenia. Ta podstawa teoretyczna pozwoliła na dalsze rozważania mające na celu pokazanie, że strefa czarnobylska jest heterotopią afektywną. W pierwszym rozdziale zwróciłam uwagę m.in. na opisywanie Prypeci jako utopii, zony jako ojczyzny czy też antropomorfizowanie strefy czarnobylskiej. W drugim rozdziale istotną kwestią była relacja historii – przestrzeni – społeczeństwa odnosząca się do teoretycznych podstaw heterotopii afektywnej, a więc heterotopii Michela Foucaulta czy też rozważań Edwarda Soji. W pracy zanalizowałam pięć tekstów kultury: Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości, Swietłany Aleksijewicz, serial Czarnobyl (HBO), Azyl. Zapiski stalkera Tomasz Ilnickiego, Czarnobyl Baby. Reportaże z pogranicza Ukrainy i Białorusi Merle Hilbk oraz foto-album Czarnobyl. Spowiedź reportera ze zdjęciami Igora Kostina. Celem pracy było pokazanie, że obrazy strefy czarnobylskiej w tekstach kultury są niejednorodne. pl
dc.abstract.en This work concerns pictures of the Chernobyl zone in cultural texts. The analysis has been based on Bertrand Westphal's terminology, which allowed me to separate the texts of culture relating to the three variants of points of view. This theoretical basis made it possible for further reflections to show that the Chernobyl zone is an affective heterotopia. In the first chapter I paid attention to among other: describing the Pripyat as an utopia, the Chernobyl zone as a homeland or the anthropomorphisation of the Chernobyl zone. In the second chapter an important issue was the relationship between history – space - society relating to the theoretical foundations of affective heterotopia: Michel Foucault's heterotopia or Edward Soja's reflections. I have analyzed five cultural texts: Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości (Swietłana Aleksijewicz), series Czarnobyl (HBO), Azyl. Zapiski stalkera (Tomasz Ilnickiego), Czarnobyl Baby. Reportaże z pogranicza Ukrainy i Białorusi (Merle Hilbk) and the photo-album Czarnobyl. Spowiedź reportera (with the photographs by Igor Kostin). pl
dc.subject.pl Czarnobyl, strefa czarnobylska, heterotopia afektywna, geokrytyka, Bertrand Westphal pl
dc.subject.en Chernobyl, Chernobyl Zone, affective heterotopia, geocriticism, Bertrand Westphal pl
dc.contributor.reviewer Rybicka, Elżbieta [SAP11017834] pl
dc.contributor.reviewer Boruszkowska, Iwona pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142095-243369 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy teksty kultury pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)