Jagiellonian University Repository

Interesy Arabii Saudyjskiej w kontekście Arabskiej Wiosny na Bliskim Wschodzie

pcg.skipToMenu

Interesy Arabii Saudyjskiej w kontekście Arabskiej Wiosny na Bliskim Wschodzie

Show full item record

dc.contributor.advisor Dyduch, Joanna pl
dc.contributor.author Niemiec, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:02:36Z
dc.date.available 2020-07-28T07:02:36Z
dc.date.submitted 2020-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241529
dc.language pol pl
dc.title Interesy Arabii Saudyjskiej w kontekście Arabskiej Wiosny na Bliskim Wschodzie pl
dc.title.alternative Saudi Arabia’s interests in the context of the Arab Spring in the Middle East pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest analiza procesu definiowania i redefiniowania interesów Arabii Saudyjskiej w kontekście zmieniającej się dynamiki procesów politycznych i społecznych, których katalizatorem była Arabska Wiosna, biorąc pod uwagę zarówno politykę zagraniczną Królestwa (kwestie realizacji interesów międzynarodowych), jak i utrzymania stabilności długoletniego panowania dynastii Saudów. Praca obejmuje okres od 2011 roku kiedy to wybuchła Arabska Wiosna do 2016 roku. Datę końcową mojej pracy wyznacza przyjęcie planu Saudi Vision 2030, w której Arabia Saudyjska ponownie określiła strategiczne dla siebie interesy i powiązane z nimi cele polityki zagranicznej, definiując przyszłe działania w polityce wewnętrznej państwa oraz na arenie międzynarodowej. pl
dc.abstract.en The main goal of the work is to analyze the process of defining and redefining Saudi Arabia's interests in the context of the changing dynamics of political and social processes, the catalyst of which was the Arab Spring in the Middle East, taking into account the foreign policy of the Kingdom and maintaining the stability of the long rule of the Saudi dynasty. The work covers the period from 2011 when the Arab Spring broke out until 2016. The end date of my work is determined by the adoption of the Saudi Vision 2030 plan, in which Saudi Arabia re-defined its strategic interests and related foreign policy goals, defining future actions in the state's internal and international policy. pl
dc.subject.pl Arabia Saudyjska, interesy, polityka zagraniczna, Arabska Wiosna, Bliski Wschód pl
dc.subject.en Saudi Arabia, interests, foreign policy, Arab Spring, Middle East pl
dc.contributor.reviewer Dyduch, Joanna pl
dc.contributor.reviewer Lipa, Michał pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142061-177861 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia bliskowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)