Jagiellonian University Repository

O rozwinięciu w ułamek łańcuchowy liczby postaci e^{1/M}, M ∈ R_{+}

pcg.skipToMenu

O rozwinięciu w ułamek łańcuchowy liczby postaci e^{1/M}, M ∈ R_{+}

Show full item record

dc.contributor.advisor Ulas, Maciej [SAP11019912] pl
dc.contributor.author Ziomek, Alicja pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:54:25Z
dc.date.available 2020-07-28T06:54:25Z
dc.date.submitted 2020-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241402
dc.language pol pl
dc.title O rozwinięciu w ułamek łańcuchowy liczby postaci e^{1/M}, M ∈ R_{+} pl
dc.title.alternative About continued fraction of e ^ {1 / M}, M ∈ R _ {+} pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie dowodu na Eulerowski ułamek łańcuchowy dla liczby postaci e^{1/M}, M ∈ R_{+}. Przypomniane zostaną najważniejsze pojęcia związane z ułamkami łańcuchowymi. Następnie za pomocą ciągów rekurencyjnych zostanie przedstawiona liczba e^{1/M}, M ∈ R_{+}, w postaci ułamka łańcuchowego oraz będzie wyjaśnione jak ten ułamek przekształca się w ułamek Eulera. pl
dc.abstract.en The purpose of this paper is to present the proof of Euler's continued fraction of e ^ {1 / M}, M ∈ R _ {+}. Firstly, the most important concepts related to continued fractions will be recalled. Next, using the recurrence sequences, the number e ^ {1 / M}, M ∈ R _ {+} will be presented as a continued fraction and there will be an explanation how this fraction transforms into an Euler's fraction. pl
dc.subject.pl ułamki łańcuchowe, ułamek łańcuchowy dla e^{1/M}, rekurencyjna formuła Wallisa-Eulera, kryterium Markowa. pl
dc.subject.en continued fractions, continued fraction of e^{1/M}, Euler-Wallis recurrence formulas, Markov's test. pl
dc.contributor.reviewer Ulas, Maciej [SAP11019912] pl
dc.contributor.reviewer Pawłucki, Wiesław [SAP11009942] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141857-245623 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka ogólna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)