Jagiellonian University Repository

Quo vadis, Turcjo? Perspektywy tureckiej akcesji do Unii Europejskiej

pcg.skipToMenu

Quo vadis, Turcjo? Perspektywy tureckiej akcesji do Unii Europejskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Węc, Janusz [SAP11013100] pl
dc.contributor.author Wójtowicz, Aldona pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:48:35Z
dc.date.available 2020-07-28T06:48:35Z
dc.date.submitted 2020-07-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241315
dc.language pol pl
dc.title Quo vadis, Turcjo? Perspektywy tureckiej akcesji do Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Quo vadis, Turkey? Prospects for Turkey's accession to the European Union pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska porusza problematykę związaną z perspektywą członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest próba określenia prawdopodobieństwa tureckiej akcesji z uwzględnieniem wydarzeń z 2016 r. (podpisanie turecko-unijnej umowy w sprawie kryzysu migracyjnego; nieudana próba zamachu stanu) oraz ich wpływu na przebieg toczących się negocjacji. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia turecko-unijne relacje w perspektywie historycznej – od początków „europeizacji” Turcji w połowie XIX wieku do rozpoczęcia oficjalnych negocjacji akcesyjnych w 2005 r. Drugi rozdział ukazuje przebieg negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską w latach 2005-2016 oraz stopień dostosowania tureckiego dorobku prawnego do unijnego acquis communautaire. Ostatnia część obejmuje próbę analizy rokowań akcesyjnych Turcji po 2016 r., a także obrazuje kwestie sporne z jakimi mierzy się Turcja i Unia Europejska. pl
dc.abstract.en This master’s thesis deals with issues related to Turkey’s membership prospects in the European Union. The purpose of the thesis is to try to determine the likelihood of Turkish accession taking into account the events of 2016 (signing of the Turkish-EU statement on the migration crisis; unsuccessful coup d’état attempt) and their impact on the ongoing negotiations. The thesis consists of three chapters. The first chapter presents Turkish-EU negotiations in a historical perspective – from the beginnings of Turkey’s “Europeanisation” in the mid-19th century to the start of official accession negotiations in 2005. The second chapter shows the course of Turkey’s accession negotiations with the European Union in the years 2005- 2016 and the degree of alignment of the Turkish acquis with the European Union acquis communautaire. The last part includes an attempt to analyse Turkey’s accession negotiations after 2016 and illustrates the contentious issues faced by Turkey and the European Union. pl
dc.subject.pl Turcja, Unia Europejska, integracja europejska, negocjacje akcesyjne, perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej pl
dc.subject.en Turkey, European Union, European integration, accession negotiations, prospects for membership in the European Union pl
dc.contributor.reviewer Nitszke, Agnieszka [SAP11019368] pl
dc.contributor.reviewer Węc, Janusz [SAP11013100] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141733-215481 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia strategiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)