Jagiellonian University Repository

Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza za działanie Sztucznej Inteligencji z uwzględnieniem problematyki czynów nieuczciwej konkurencji w świetle prawa polskiego

pcg.skipToMenu

Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza za działanie Sztucznej Inteligencji z uwzględnieniem problematyki czynów nieuczciwej konkurencji w świetle prawa polskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Karasek-Wojciechowicz, Iwona [SAP11016206] pl
dc.contributor.author Kalinowski, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:47:09Z
dc.date.available 2020-07-28T06:47:09Z
dc.date.submitted 2020-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241293
dc.language pol pl
dc.title Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza za działanie Sztucznej Inteligencji z uwzględnieniem problematyki czynów nieuczciwej konkurencji w świetle prawa polskiego pl
dc.title.alternative Contractual and tort liability for the operation of the Artificial Intelligence including issues of unfair competition under Polish law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest analiza możliwości stosowania obecnych przepisów prawa polskiego w zakresie możliwości pociągnięcia określonych pomiotów do odpowiedzialności, zarówno deliktowej jak i kontraktowej, za działania systemów sztucznej inteligencji. Ponadto analiza została rozszerzona o komentarz dotyczący nowych propozycji przepisów Unii Europejskiej, które częściowo regulują powyższe zagadnienie, a także o analizę odpowiedzialności w przypadku naruszenia zasad uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami pl
dc.abstract.en The subject of the work is the analysis of the possibility of applying the current Polish law in terms of the possibility of holding certain entities liable, both in tort and in contract, for the operation of artificial intelligence systems. Moreover, the analysis has been extended with a commentary on new proposals of European Union regulations, which partially regulate the above issue, as well as an analysis of liability in case of violation of fair competition rules between entrepreneurs pl
dc.subject.pl SI, sztuczna inteligencja, odpowiedzialność, delikty, uczenie maszynowe, odpowiedzialność kontraktowa, unijne przepisy o odpowiedzialności sztucznej inteligencji, nieuczciwa konkurencja, prawo cywilne, prawo zobowiązań pl
dc.subject.en AI, artificial intelligence, liability, tort, machine learning, contractual liability, EU rules on artificial intelligence liability, unfair competition, civil law, contract law pl
dc.contributor.reviewer Karasek-Wojciechowicz, Iwona [SAP11016206] pl
dc.contributor.reviewer Tereszkiewicz, Piotr pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141680-225020 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)