Jagiellonian University Repository

Traductor en el País de las Maravillas

pcg.skipToMenu

Traductor en el País de las Maravillas

Show full item record

dc.contributor.advisor Sawicka, Anna pl
dc.contributor.author Mucha, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:44:25Z
dc.date.available 2020-07-28T06:44:25Z
dc.date.submitted 2020-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241250
dc.language spa pl
dc.subject.other Alicia en el Pais de las Maravillas, Lewis Carroll, literatura infantil, técnicas de traducción, estrategias de traducción pl
dc.title Traductor en el País de las Maravillas pl
dc.title.alternative Tłumacz w Krainie Czarów pl
dc.title.alternative Translator in Wonderland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest omówienie charakterystycznych cech literatury dziecięcej oraz kluczowych aspektów związanych z jej tłumaczeniem. Ponadto, wytłumaczona została perspektywa dziecka oraz jego oczekiwania wobec książki. Na postawie dzieła Lewisa Carrolla Alice’s Adventures in Wonderland pokazano, dlaczego humor w literaturze dziecięcej jest tak istotny oraz omówiono język, którym powieść została napisana. Następnie, dokonano analizy treści, aby móc jednoznacznie wskazać prawdziwego odbiorcę książki. Na koniec, została omówiona rola ilustracji w książkach dla dzieci. To doświadczenie ukazało nam różnorakie przedstawienia Alicji oraz udowodniło, że każda z nich jest wyjątkowa na swój sposób. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to demonstrate the main features of children’s literature. Thus, we comment on different aspects connected with the theory of translation of children’s literature. First of all, we explain a child´s perspective and their expectations as a reader. Then, based on Alice´s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll we underline the importance of the humour in books for children and we comment on the language that is used therein. Moreover, we comment on the contents of this book to indicate its real reader. Finally, we comment on the role of illustration in children´s literature to show numerous faces of Alice. pl
dc.abstract.other El presente trabajo tiene como objetivo demostrar las características principales de la literatura infantil. De ahí, se comentan diferentes aspectos relacionados con la teoría de la traducción de la literatura infantil. Primero, se explica la perspectiva de un niño y sus expectativas como lector. Luego, con base en la obra Alice´s Adventures in Wonderland de Lewis Carroll se subraya la importancia de comicidad en los libros destinados a los niños y se comenta el lenguaje que se utiliza. Además, se analiza el contenido de la obra para indicar su verdadero destinatario. Finalmente, se comenta el rol de la imagen en la literatura infantil para demostrar los múltiples rostros de Alicia. pl
dc.subject.pl Alicja w Krainie Czarów, Perypetie Alicji na Czarytorium, Lewis Carroll, literatura dziecięca, techniki tłumaczeniowe, strategie tłumaczeniowe pl
dc.subject.en Alice's Adventures in Wonderland, Lewis Carroll, children's literature, translation techniques, translation strategies pl
dc.contributor.reviewer Filipowicz-Rudek, Maria [SAP11017584] pl
dc.contributor.reviewer Sawicka, Anna pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141590-211766 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia hiszpańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)