Jagiellonian University Repository

Maria Komornicka – Szkice. Edycja krytyczna i opracowanie

pcg.skipToMenu

Maria Komornicka – Szkice. Edycja krytyczna i opracowanie

Show full item record

dc.contributor.advisor Skorupa, Ewa [SAP11013646] pl
dc.contributor.author Ogórek, Martyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:41:00Z
dc.date.available 2020-07-28T06:41:00Z
dc.date.submitted 2020-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241196
dc.language pol pl
dc.title Maria Komornicka – Szkice. Edycja krytyczna i opracowanie pl
dc.title.alternative Maria Komornicka – Sketches. The critical edition and elaboration pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska pod tytułem Maria Komornicka – „Szkice”. Edycja krytyczna i opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej przybliżona została biografia Marii Komornickiej/Piotra Własta; w życiorys wkomponowano chronologię twórczości autorki Szkiców. Na podstawie recenzji prasowych zrekonstruowano również recepcję zbioru wydanego w 1894 roku oraz wymieniono cechy charakterystyczne krytyki utworów pisanych przez kobiety. Ostatni rozdział pierwszej części pracy zawiera interpretacje opowiadań zamieszczonych w Szkicach, ze szczególnym uwzględnieniem ich miejsca w najwcześniejszej prozie młodopolskiej oraz występujących w nich nawiązań intertekstualnych.Część drugą pracy stanowi edycja krytyczna Szkiców, za której podstawę przyjęto wydanie z roku 1894. Teksty czterech opowiadań oraz odautorskiego wstępu krytycznego zmodernizowano i opatrzono komentarzami. Celem pracy jest przybliżenie czytelnikowi książki niewznawianej od 1894 roku. pl
dc.abstract.en Master's thesis entitled Maria Komornicka – ‘Sketches’. The critical edition and elaboration consists of two parts. The first presents the biography of Maria Komornicka/Piotr Włast and the chronology of the writer’s work. On the basis of press reviews, the reception of the book published in 1894 was also reconstructed and the characteristics of criticism of women writers’ works were described. The last chapter of the first part contains interpretations of the stories published in Sketches, with particular emphasis on their place in the earliest Young Poland prose and intertextual references occurring in them.The second part of the work is the critical edition of Sketches, based on the 1894 edition. The texts of four stories and author's critical introduction were modernized and commented. The purpose of the thesis is a presentation of the book never re-published since 1894. pl
dc.subject.pl Maria Komornicka; Piotr Włast; Młoda Polska; modernizm; Szkice; edycja krytyczna pl
dc.subject.en Maria Komornicka; Piotr Włast; Young Poland movement; Modernism; Sketches; critical edition pl
dc.contributor.reviewer Skorupa, Ewa [SAP11013646] pl
dc.contributor.reviewer Skucha, Mateusz pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141515-210199 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy edytorstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)