Jagiellonian University Repository

Iranian Struggle for Constitutionalism: From Rebellion Against the Shah to Disappointment with Khomeini

pcg.skipToMenu

Iranian Struggle for Constitutionalism: From Rebellion Against the Shah to Disappointment with Khomeini

Show full item record

dc.contributor.advisor Robson, Garry [SAP11020271] pl
dc.contributor.author Hydyrov, Meylis pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:32:20Z
dc.date.available 2020-07-28T06:32:20Z
dc.date.submitted 2020-07-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241061
dc.language eng pl
dc.title Iranian Struggle for Constitutionalism: From Rebellion Against the Shah to Disappointment with Khomeini pl
dc.title.alternative Irańska walka o konstytucjonalizm: od rebelii przeciwko szachowi do rozczarowania Chomeinim pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Od reform antykonstytucyjnych w 1949 roku do kryzysu naftowego w 1953 roku I od Protestow 1963 roku do detronizacji w 1979 roku oraz rozczarowaniu i braku ustanowienia konstytucjonalizmu pl
dc.abstract.en From 1949 Anti-Constitutional Change Reforms to 1953 Oil Crisis and from 1963 Protests to Dethronement in 1979 and further disenchantment and failure to establish constitutionalism pl
dc.subject.pl Irańska walka, Irański Konstytucjonalizm pl
dc.subject.en Iranian struggle, Iranian Constitutionalism pl
dc.contributor.reviewer Robson, Garry [SAP11020271] pl
dc.contributor.reviewer Vaughan, Patrick [SAP11018811] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141284-258294 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia transatlantyckie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)