Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uczestnik sztuki jako świadek w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera : uwagi na marginesie wystawy "Fabryka" w CSW Znaki Czasu w Toruniu

Uczestnik sztuki jako świadek w hermeneutyce ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska