Jagiellonian University Repository

Stanowiska i kontrowersje we współczesnej filozofii sztuki : recenzja książki Bohdana Dziemidoka "Główne kontrowersje estetyki współczesnej"

pcg.skipToMenu

Stanowiska i kontrowersje we współczesnej filozofii sztuki : recenzja książki Bohdana Dziemidoka "Główne kontrowersje estetyki współczesnej"

Show full item record

dc.contributor.author Dziemidok, Bohdan pl
dc.date.accessioned 2016-04-14T15:18:38Z
dc.date.available 2016-04-14T15:18:38Z
dc.date.created 2002 pl
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24099
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Stanowiska i kontrowersje we współczesnej filozofii sztuki : recenzja książki Bohdana Dziemidoka "Główne kontrowersje estetyki współczesnej" pl
dc.title.alternative Position and controversies in contemporary philosophy of art : book review Bohdan Dziemidok "The main controversy of contemporary aesthetics" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.place Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN pl
dc.description.physical 205-208 pl
dc.identifier.weblink ftp://ftp.zpu.uj.edu.pl/towarzystwodoktorantow/zeszyty_naukowe/humanistyczne/3_ZN_Humanistyczne_nr_2_2011.pdf#page=205 pl
dc.description.number 2 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.original Główne kontrowersje estetyki współczesnej pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.contributor.reviewer Tendera, Paulina [USOS106558] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-13 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska