Jagiellonian University Repository

Sprawozdanie z prac zespołu badawczego realizującego program "Kryzys czy przemiana? : postacie 'końca sztuki' w estetyce współczesnej" jako punkt harmonogramu projektu badawczego własnego nr NN101 108336

pcg.skipToMenu

Sprawozdanie z prac zespołu badawczego realizującego program "Kryzys czy przemiana? : postacie 'końca sztuki' w estetyce współczesnej" jako punkt harmonogramu projektu badawczego własnego nr NN101 108336

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska