Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawozdanie z prac zespołu badawczego realizującego program "Kryzys czy przemiana? : postacie 'końca sztuki' w estetyce współczesnej" jako punkt harmonogramu projektu badawczego własnego nr NN101 108336

Sprawozdanie z prac zespołu badawczego realizującego ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska