Jagiellonian University Repository

VI Biennale w Berlinie : "Biennale sztuki znanej"

VI Biennale w Berlinie : "Biennale sztuki znanej"

Show full item record

dc.contributor.author Tendera, Paulina [USOS106558] pl
dc.date.accessioned 2016-04-14T13:08:51Z
dc.date.available 2016-04-14T13:08:51Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24083
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title VI Biennale w Berlinie : "Biennale sztuki znanej" pl
dc.title.alternative VI Biennale in Berlin : "Biennale of known art" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 118-122 pl
dc.identifier.weblink ftp://ftp.zpu.uj.edu.pl/towarzystwodoktorantow/zeszyty_naukowe/humanistyczne/1_ZN_Nauki_Humanistyczne_nr_1_2010.pdf#page=118 pl
dc.description.number 1 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-13 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska