Jagiellonian University Repository

Zarządzanie własną ścieżką kariery na przykładzie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

pcg.skipToMenu

Zarządzanie własną ścieżką kariery na przykładzie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.contributor.author Stachnik, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:16:57Z
dc.date.available 2020-07-28T06:16:57Z
dc.date.submitted 2020-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240828
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie własną ścieżką kariery na przykładzie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.title.alternative Managing own career path on the example of students of the Jagiellonian University in Cracow pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska ma na celu analizę nastawienia studentów do rozwoju własnej ścieżki kariery, a także poznanie znaczenia rozwoju zawodowego w tym procesie. Istotne jest poznanie wpływu środowiska pracy na rozwój osobistych kompetencji, umiejętności oraz motywacji pracowników. pl
dc.abstract.en The master's thesis aims to analyze the students' attitude to the development of their own career path, as well as to learn the importance of professional development in this process. It is important to know the impact of the work environment on the development of personal competences, skills and employee motivation. pl
dc.subject.pl Kariera, motywacja, rozwój zawodowy, wiedza pl
dc.subject.en Carrer, motivation, professional development, knowledge pl
dc.contributor.reviewer Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.contributor.reviewer Dobrowolski, Zbysław pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-140857-264305 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)