Jagiellonian University Repository

Dlaczego Józef Świtkowski deprecjonuje hatha jogę? : obraz hatha jogi i jego źródła w poglądach polskiego jogina-ezoteryka

Dlaczego Józef Świtkowski deprecjonuje hatha jogę? ...

Show full item record

dc.contributor.author Świerzowska, Agata [SAP11017770] pl
dc.contributor.editor Trzcińska, Izabela [SAP11014029] pl
dc.contributor.editor Świerzowska, Agata [SAP11017770] pl
dc.contributor.editor Hess, Karolina [USOS172322] pl
dc.date.accessioned 2016-04-14T12:25:03Z
dc.date.available 2016-04-14T12:25:03Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4059-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24059
dc.language pol pl
dc.title Dlaczego Józef Świtkowski deprecjonuje hatha jogę? : obraz hatha jogi i jego źródła w poglądach polskiego jogina-ezoteryka pl
dc.title.alternative Why does Józef Świtkowski depreciate hatha yoga? : image of hatha yoga and its sources in the views of Polish yogi-esoteric pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 150-165 pl
dc.abstract.pl Józef Świtkowski (1876-1942), parapsycholog i ezoteryk jest autorem popularnego w okresie międzywojennym podręcznika jogi (Wstęp w światy nadzmysłowe. Radża-Joga nowoczesna, 1923). W swojej interpretacji jogi inspirowanej teozofią i antropozofią, Świtkowski często wspomina o hatha jodze zawsze jednak ukazując ją w negatywnym świetle. Warto więc zastanowić się z jakiego powodu polski jogin patrzy na nią z tak dużą niechęcią i dlaczego, choć uznaje ją za ścieżkę poślednią nie tylko poświęca jej wiele uwagi, ale nieustannie porównuje z radźa jogą. pl
dc.abstract.en Why does Józef Świtkowski depreciate hatha yoga? Image of hatha yoga and its sources in the views of Polish yogi-esoteric. Józef Świtkowski (1876-1942), the Polish parapsychologist, esoteric and yogi is the author of a yoga textbook popular in Poland in the interwar period (Wstęp w światy nadzmysłowe. Radża-Joga nowoczesna, 1923 [How to enter the higher worlds. Modern Raja-Yoga]). In his work inspired by theosophy and anthroposophy, Świtkowski repeatedly mentions hatha yoga depicting it, however, always it in a negative light. Therefore, it is worth examining the reason for treating the hatha path with so much reticence and why, while considering it as a mediocre discipline, Świtkowski not only gives it so much attention but also continually contrasts it with raja yoga. pl
dc.subject.pl Świtkowski pl
dc.subject.pl Vivekananda pl
dc.subject.pl ezoteryzm pl
dc.subject.pl hatha joga pl
dc.subject.en Świtkowski pl
dc.subject.en Vivekananda pl
dc.subject.en esotericism pl
dc.subject.en hatha yoga pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-4059-4 pl
dc.title.container Studia ezoteryczne : wątki polskie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)