Jagiellonian University Repository

Klasyczne i nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników

pcg.skipToMenu

Klasyczne i nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników

Show full item record

dc.contributor.advisor Wziątek-Staśko, Anna pl
dc.contributor.author Korpanty, Szymon pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T05:29:54Z
dc.date.available 2020-07-28T05:29:54Z
dc.date.submitted 2020-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240100
dc.language pol pl
dc.title Klasyczne i nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników pl
dc.title.alternative Classic and modern methods of employees recruitment and selection process pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie klasycznych i nowoczesnych metod rekrutacji oraz selekcji personelu. W pracy zaprezentowane zostały definicje rekrutacji i selekcji, ich cele i rodzaje. Wymienione zostały najbardziej popularne z metod według podziału na metody tradycyjne i nowoczesne. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione klasyczne metody rekrutacji takie jak direct search, headhunting, executive search, friendhunting, doradztwo kadrowe, bank danych, urząd pracy, ogłoszenie prasowe, a wśród nowoczesnych metod portale rekrutacyjne, social media, networking, scouting, grywalizacja, viral recruiting i hackathon. W kolejnym rozdziale zostały przedstawione klasyczne metody selekcji takie jak rozmowa kwalifikacyjna, wywiad telefoniczny, testy, assessment center, sprawdzenie referencji oraz nowoczesne metody video interviews, testy online, virtual reality i grywalizacja. Na podstawie analizy jednej z klasycznych metod rekrutacji zostało stworzone badanie. W przeprowadzonym badaniu kwestionariuszowym, dotyczącym wykorzystania social mediów w procesie rekrutacji, respondenci zostali zapytanie o to, jak postrzegają wykorzystanie social mediów w procesie rekrutacji, czy ta metoda rekrutacji jest dla nich najbardziej atrakcyjna i jakie portale społecznościowe są przez nich wykorzystywane w celu znalezienia pracy. Wyniki z badań mają zachęcić współczesnych przedsiębiorców do wykorzystania social mediów do pozyskiwania nowych pracowników do swojej firmy. Praca powstała w oparciu o analizę dostępnej literatury naukowej i artykułów naukowych w podejmowanym temacie. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to present classic and modern methods of recruitment and selection process. The thesis presents definitions of recruitment and selection, their purpose and types. Methods are divide into traditional and modern methods. The first chapter presents classic recruitment methods such as direct search, headhunting, executive search, friendhunting, personel counselling, databank, employment bureau, press announcement and among modern methods recruitment such as recruitment portal, social media, networking, scouting, gamification, viral recruiting and hackathon. The next chapter presents classic selection methods such as job interview, telephone interview, tests, assessment center, references check and the modern such as video interviews, online tests, virtual reality and gamification. Based on the analysis of one of the classic recruitment methods, a research was created. This questionnaire research concern use of social media in the recruitment process. Respondents were asked about how they perceive using social medie in recruitment process, which recruitment method is the most attractive for them and what social media they use to find a job. he results of the research are to encourage modern entrepreneurs to use social media to hire new employees to their company. The thesis is based on scientific literatures and scientific articles on compatible subject area. pl
dc.subject.pl rekrutacja personelu, selekcja personelu, klasyczne metody rekrutacji, nowoczesne metody rekrutacji, klasyczne metody selekcji, nowoczesne metody selekcji, cele rekrutacji, cele selekcji, rola social media w procesie naboru pracowników pl
dc.subject.en personnel recruitment, personnel selection,classic recruitment methods, modern recruitment methods, classic selection methods, modern selection methods, recruitment purposes, selection purposes, the role of social media in the recruitment process pl
dc.contributor.reviewer Wziątek-Staśko, Anna pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-139241-226145 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)