Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polityczne implikacje kryzysu gospodarczego w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Polityczne implikacje kryzysu gospodarczego w państwach ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Nitszke, Agnieszka [SAP11019368] pl
dc.contributor.editor Kirpsza, Adam [SAP14014799] pl
dc.contributor.editor Stachowiak, Grzegorz pl
dc.date.accessioned 2014-12-20T14:28:09Z
dc.date.available 2014-12-20T14:28:09Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-932398-5-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2393
dc.language pol pl
dc.title Polityczne implikacje kryzysu gospodarczego w państwach członkowskich Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Political implications of the economic crisis in the Member States of the European Union pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 33-52 pl
dc.abstract.pl Artykuł poświęcony jest analizie przyczyn zmiany politycznej w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w dobie kryzysu gospodarczego. Pogorszenie się sytuacji ekonomicznej spowodowało wzrost niezadowolenia społecznego. Obywatele obarczyli odpowiedzialnością za kryzys elity rządzące, co w efekcie w części państw członkowskich doprowadziło do zmiany politycznej. Wprawdzie wymiana ekip rządzących jest permanentną cechą demokracji, jednak kryzys gospodarczy sprawił, że w okresie 2010-2013 aż w 10 państwach odbyły się przedterminowe wybory, które w większości przypadków doprowadziły do zmiany politycznej. Inną konsekwencją polityczną wynikającą z kryzysu gospodarczego jest wzrost popularności i znaczenia na scenie politycznej partii o charakterze radykalnym, populistycznym i eurosceptycznym. Wprawdzie dotychczas w żadnym państwie ugrupowania tego typu nie uzyskały bezpośredniego wpływu na władzę, jednak oddziałują na system partyjny i polityczny pośrednio – zmuszając partie głównego nurtu do reakcji na radykalne postulaty i doprowadzając do eskalacji żądań. Artykuł zawiera omówienie wybranych przykładów aktywności partii eurosceptycznych i ich roli w życiu politycznym poszczególnych państw. pl
dc.description.publication 1,29 pl
dc.title.container Kryzys w Unii - Unia w kryzysie? pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach