Jagiellonian University Repository

Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych : studium porównawcze ustrojów federalnych Szwajcarii, Niemiec i Austrii

pcg.skipToMenu

Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych : studium porównawcze ustrojów federalnych Szwajcarii, Niemiec i Austrii

Show full item record

dc.contributor.author Nitszke, Agnieszka [SAP11019368] pl
dc.date.accessioned 2014-12-20T10:55:10Z
dc.date.available 2014-12-20T10:55:10Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-937321-8-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2386
dc.language pol pl
dc.title Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych : studium porównawcze ustrojów federalnych Szwajcarii, Niemiec i Austrii pl
dc.title.alternative The principles of federalism in the German-speaking countries: a comparative study of federal regimes in Switzerland pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Krakowska Oficyna Naukowa TEKST pl
dc.description.physical 209 pl
dc.description.publication 15,47 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)