Jagiellonian University Repository

O problematyczności (niektórych) liberalnych prób ustanowienia uniwersalnie ważnych "zasad racjonalności współdziałań"

O problematyczności (niektórych) liberalnych prób ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska