Jagiellonian University Repository

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia : dobór pozycji i walidacja skali

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia ...

Show full item record

dc.contributor.author Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.contributor.author Hanusz, Krzysztof [USOS17468] pl
dc.contributor.author Trejtowicz, Mariusz [USOS17297] pl
dc.date.accessioned 2016-04-11T08:03:07Z
dc.date.available 2016-04-11T08:03:07Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1896-1800 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23739
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia : dobór pozycji i walidacja skali pl
dc.title.alternative Short version of the Need for Cognitive Closure Scale : items selection and scale validation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 89-99 pl
dc.identifier.weblink http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2012_1/Kossowska_Hanusz_Trejtowicz_PS_1_2012.pdf pl
dc.abstract.pl Skala Potrzeby Poznawczego Domknięcia jest jednym z najczęściej używanych narzędzi do pomiaru motywacji epistemicznej. Jednak powszechną praktyką stało się wykorzystywanie w badaniach tylko wybranych, zwykle kilkunastu pozycji tej skali, zamiast ca ego 32-itemowego narzędzia. Co więcej, badacze zwykle dokonują tych wyborów w sposób dowolny, nie podając w raportach ani kryteriów, jakimi się kierowali, ani informacji na temat tego, które z pozycji skali zostały w badaniu uwzględnione. Dlatego celem tego artyku u jest zaproponowanie skróconej wersji Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia (SPPD) oraz prezentacja psychometrycznych charakterystyk narzędzia. Bogaty materiał empiryczny pozwala także na sprawdzenie trafnosci zewnętrznej skróconej skali. Analizy przeprowadzono na zagregowanych danych (N = 1754) pochodzących od osób dorosłych: nie studentów oraz studentów. Uzyskane wyniki dają podstawę do stwierdzenia, że krótka wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia wiernie oddaje oryginalny konstrukt opisany przez Kruglanskiego (Webster i Kruglanski, 1994), może więc być z powodzeniem wykorzystywana w badaniach empirycznych nad zachowaniami motywowanymi poznawczo. pl
dc.abstract.en The Need for Closure (NFC) Scale (Webster and Kruglanski, 1994; Polish version by Kossowska, 2003) has been frequently used in psychological research to measure epistemic motivation. However, given the scale’s length, researchers often used abridged versions, selecting a number of items on arbitrary grounds, usually without reporting or validating their item selection. In the present paper we propose a new 15 items version of the NFC scale, based on data obtained from an aggregated heterogeneous adult and student sample (N = 1754). Next, we make comparison of the full and reduced NFC scales, demonstrating that both scales revealed similar psychometric properties and correlations with other variables. Finally, we suggest that the short NFC scale provides researchers with a useful tool for assessing the NFC construct. pl
dc.subject.pl potrzeba poznawczego domknięcia pl
dc.subject.pl struktura skali pl
dc.subject.pl walidacja skali pl
dc.subject.en need for closure pl
dc.subject.en structure of the scale pl
dc.subject.en validation od the scale pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 1 pl
dc.title.journal Psychologia Społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-02-01 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)